هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/09/09

هیئت مدیره گروه های تخصصی نظام مهندسی تهران انتخاب شدند

انتخابات اعضای گروه های تخصصی، در دومين جلسه‌ رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.


هیئت مدیره گروه های تخصصی نظام مهندسی تهران  انتخاب شدند

انتخابات اعضای گروه های تخصصی، در دومين جلسه‌ رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد. به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اعضای هيئت مديره در اين جلسه، افراد ذيل را به عنوان اعضای هيئت مديره‌ عضو هيئت رييسه‌ گروه‌های تخصصی هفتگانه‌ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزيدند: گروه تخصصی عمران: 1- علی نبی زاده 2- مهيار فرنيا 3- مهدی روانشادنيا گروه تخصصی معماری: 1- ايرج معزی 2- حميدرضا دزفوليان 3- محمد طاهری گروه تخصصی تاسيسات مکانيک: 1- محمود مقدم 2- حسين اکبريان راد 3- رامين کرمی گروه تخصصی تاسيسات برقی: 1- سيد محمد هاشمی 2- علی کريمی آنچه 3- کامران تيموری گروه تخصصی شهرسازی: 1- جابر نصيری 2- حکمت اميری گروه تخصصی نقشه‌برداری: 1- شمس نوبخت 2- بهمن مومنی مقدم 3 – غلامرضا لشگری گروه تخصصی ترافيک: 1- کامبيز رضوی 2- حسن زياری گفتنی است انتخابات هر يک از گروه‌های تخصصی برای تکميل اعضای هيئت رييسه‌ گروه‌های تخصصی سازمان، طی ماه‌های آتی برگزار خواهد شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه