هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1394/09/07 مهم‌ترین اتفاقی که در همایش سیاست‌های توسعه مسکن اتفاق افتاد ؛

تغییر اندیشه از مسکن به اسکان

مهم‌ترین اتفاقی که امسال در همایش سیاست‌های توسعه مسکن اتفاق افتاد تغییر اندیشه از مسکن به اسکان و از کمیت به کیفیت بود که موضوع مهمی است و باید موردتوجه قرار بگیرد .


تغییر اندیشه از مسکن به اسکان

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، در رابطه با مهم‌ترین رویکردی که در سخنان وزیر راه و شهرسازی در پانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن وجود داشت، به خبرنگار پیام ساختمان گفت:موضوعی که وزیر عنوان کرد و به نظرم بنیان مفهومی همایش را عوض کرد، گرایشی بود که از مسکن به اسکان رسید زیرا مسکن مقوله کمی و تک‌بعدی است که در جامعه به‌عنوان سرپناه به آن نگریسته می‌شود.محمد سعید ایزدی افزود:مفهومی گسترده‌تر و جامع‌تر به‌عنوان اسکان وجود دارد که همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی شهروندان را موردتوجه قرار می‌دهد .این یکی از ویژگی‌های عمده سخنرانی وزیر بود و امیدواریم با همین جریان فکری مباحث به این سمت‌وسو کشیده شود که از نگاه صرف کمی به ابعاد گسترده کیفی مفهوم اسکان توجه شود.وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اتفاقی که امسال در همایش سیاست‌های توسعه مسکن اتفاق افتاد تغییر اندیشه از مسکن به اسکان و از کمیت به کیفیت بود که موضوع مهمی است و باید موردتوجه قرار بگیرد .

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه