1394/09/03 رییس جمهور در پایان اجلاس « جی یی سی اف» مطرح کرد:

تلاش کشورها برای ارتباط بیشتر با ایران

رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت دادن کشورهای عضو به اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز گفت: این نخستین اجلاس بعد از تصویب برجام است، از این رو این موضوع نشان می دهد که همه کشورها به دنبال ارتباط بیشتر با ایران هستند.

تلاش کشورها برای ارتباط بیشتر با ایران

رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت دادن کشورهای عضو به اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز گفت: این نخستین اجلاس بعد از تصویب برجام است، از این رو این موضوع نشان می دهد که همه کشورها به دنبال ارتباط بیشتر با ایران هستند. حسن روحانی در پایان سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (جی یی سی اف) در جمع خبرنگاران با اشاره به عضویت آذربایجان در مجمع جی یی سی اف گفت: بر اساس نتایج بدست آمده از سومین اجلاس قرار بر این شد که چهارمین اجلاس سران این مجمع در کشور بولیوی برگزار شود. وی با بیان این که در سومین اجلاس سران کشورهای جی یی سی اف ٩ کشور در سطح سران و بقیه به غیر از یکی دو کشور در سطح وزرا در این اجلاس حضور یافتند، گفت: امروز ما در این اجلاس شاهد سخنرانی ٢٢ تن از سران و وزرای کشورهای مختلف بودیم. رئیس جمهور کشورمان افزود: مسئله گاز به دلیل پاک بودن آن از اهمیت فوق العاده در دنیا برخوردار است؛ سال ٢٠١٥ را بایدبه دلیل برگزاری همزمان اجلاس سران با محوریت محیط زیست و نیز برگزاری اجلاس کاپ ٢١ در پاریس، سال محیط زیست نام گذاری کرد. روحانی راه رسیدن به توسعه انرژهای نو در دنیا را طولانی توصیف کرد و گفت: گاز می تواند تا زمانی که این نوع انرژیها در دنیا توسعه یابد نقش پلی را برای رسیدن به محیط زیستی خالی از آلودگی ایفا کند. رئیس جمهوری با بیان این که ایران بالاترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، گفت: هرچند به دلیل تحریمهای اقتصادی تولید گاز ایران کاهش یافت، اما در این دولت تلاش داریم تولید گاز خود را روزانه به یک هزار میلیون مترمکعب برسانیم. وی افزود: هم اکنون تولید گاز ایران در حدود ٦٠٠ میلیون مترمکعب در روز است، بنابراین باید در تولید گاز حرکت سریعی داشته باشیم و صادرات گاز را افزایش دهیم. روحانی تصریح کرد: صادرات گاز به آسیا و اروپا از برنامه هایی است که در این دولت پیگیری می شود. رئیس جمهوری ادامه داد: در این اجلاس بیشترین برنامه متمرکز بر افزایش هماهنگی برای حضور هرچه بیشتر اعضا در بازار جهانی گاز بود و بر همین پایه در مورد مشارکتهایی که می توانستیم داشته باشیم تبادل نظر شد. وی با مهم برشمردن سومین اجلاس کشورهای صادرکننده گاز گفت: ٧٠ درصد ذخایر گاز جهان در اختیار اعضای جی یی سی اف است و از این نظر اهمیت فوق العاده‌ای می توان برای این اجلاس قائل شد. به گفته رئیس جمهوری، گاز طبیعی نقش مهمی در مسائل بین المللی دارد و بر بازار انرژی نیز تاثیر گذار است. رئیس جمهوری افزود: خوشحال هستیم که دکتر عادلی به عنوان دبیرکل باز هم از ایران انتخاب شد. روحانی ادامه داد: خوشحالیم که هر سه اجلاس فوق العاده وزیران، عادی وزیران و سومین اجلاس سران در کشورمان برگزار شد و ٩ کشور در سطح سران و بقیه از میان وزیران و چند کشور هم در سطوح پایین تر در این اجلاس حضور داشتند. وی با بیان این که ایران در زمینه، تولید صادرات و LNG قدم بر می دارد، گفت: این اقدام به نفع سلامت، محیط زیست و همچنین همسایگان است و امیدواریم این راه را ادامه دهیم. روحانی اظهار کرد: در این چند ماه وزیران و کارشناسان تلاش فراوانی کردند که از آنها تقدیر می شود و همچنینی از مقامهای امنیتی نیز برای تامین امنیت مناسب اجلاس تشکر می کنم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه