هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > محیط زیست 1393/03/21

۷۵ درصد دریاچه ارومیه خشک شده است

متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل تبخیر شدید آب در بد ترین وضعیت ممکن به سر می برد و هیچ کدام از وعده هایی که بر ای بهبود وضعیت این دریاچه وعده داده شده بود محقق نشده است.


۷۵  درصد دریاچه ارومیه خشک شده است

جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس با اشاره به وخامت وضعیت دریاچه ارومیه می گوید: متاسفانه در حال حاضر دریاچه ارومیه به دلیل تبخیر شدید آب در بد ترین وضعیت ممکن به سر می برد و هیچ کدام از وعده هایی که بر ای بهبود وضعیت این دریاچه وعده داده شده بود محقق نشده است. جهانگیرزاده ادامه داد: «مردم نگران موضوع دریاچه ارومیه هستند. رنگ آب دریاچه هر روز سرخ تر می‌شود و دریاچه به نوعی تغییر ماهیت می‌دهد. حتی موجودات بسیار ریز که در این دریاچه زندگی می‌کردند در حال مرگ هستند. نماینده ارومیه در مجلس گفت:متأسفانه کسی به فکر نجات دریاچه ارومیه نیست و با توجه به اینکه بودجه‌ای نیز برای احیای این دریاچه اختصاص پیدا نمی‌کند، تلاش‌ها برای رسیدگی به وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه بی‌اثر است. و تا به حال ۷۵ درصد آب دریاچه ارومیه خشک شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه