هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/09/02

آغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن

پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران با موضوعات مسكن اجتماعي، بازآفريني شهري پايدار، برنامه ريزي شهري و سياستگذاري زمين و ... امروز دوم آذرماه 1394 درمحل پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.


آغاز به کار پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن

پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران با موضوعات مسكن اجتماعي، بازآفريني شهري پايدار، برنامه ريزي شهري و سياستگذاري زمين و ... امروز دوم آذرماه 1394 درمحل پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران آغاز به کار کرد. به گزارش پیام ساختمان، پانزدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن در ايران با موضوعات مسكن اجتماعي، بازآفريني شهري پايدار، برنامه ريزي شهري وسياستگذاري زمين، فناوري درصنعت ساختمان، توسعه نظام تأمين مالي مسكن، مسكن روستايي و حوزه هاي اجتماعي مسكن در ايران طی دو روز برگزارمي ‌شود. بر اساس این گزارش، با اتمام تدوين طرح جامع مسكن، الزامات برنامه هاي اجرايي اين طرح (برنامه هاي تامين مسكن كم درآمدها، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده و سكونت گاههاي نابسامان شهري، برنامه اصلاحات در سياست زمين با تاكيد بر نظام برنامه ريزي شهري ، تقويت كارآمدي صنعت ساختمان، بهبود و توسعه نظام تامين مالي مسكن ، مسكن روستايي، توسعه بازار استيجار) در دستور كار وزارت راه و شهرسازي و دستگاه هاي تابعه قرار گرفته است. دراين راستا هدف از برگزاری این همایش توسط وزارت راه و شهرسازي استفاده از نقطه نظرات و ديدگاه هاي كارشناسان، متخصصان و پژوهشگران و مديران بخش خصوصي و دولتي مسكن در تدوين سياست ها و برنامه هاي اجرايي طرح جامع مسكن عنوان شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه