هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/08/28

گمانه زنی برای رییس جدید شورای مرکزی و استان تهران

حداقل در استان تهران که بیشترین تعداد مهندس را دارد، می‌توان دو یا سه نفر را کاندیداهای اصلی برای ریاست استان و شورای مرکزی معرفی کرد. نگاهی کوتاه به اعضای هیئت مدیره استان تهران تا حدود زیادی وضعیت را مشخص می‌کند.


گمانه زنی برای رییس جدید شورای مرکزی و استان تهران

انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها پس از کش و قوص‌های فراوان به اتمام رسید و اعتبار نامه اعضا از طرف وزارت راه و شهرسازی صادر شد. پس از مشخص شدن اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی موضوع درون سازمانی و مهم انتخاب هیئت رییسه هر استان و همچنین اعضای شورای مرکزی به عنوان حلقه واسط هیئت مدیره استان‌هاست. اینکه بر چه اساسی اعضای هیئت مدیره، هیئت رییسه دوره هفتم را انتخاب کند، بسیار حائز اهمیت است؛ در این رابطه سوال اصلی این است که آیا ملاک بر اساس میزان رای اعضا است یا اینکه شاخصه‌های انتخاب، مقبولیت سیاسی اشخاص در دولت و به تبع آن قدرت مانور بیشتر نظام مهندسی است. به گزارش پیام ساختمان، آنچنان که از شواهد و قرائن بر می آید، اعضای هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی بیش از آنکه رای بالای اعضا را مورد مداقه قرار دهند، به دنبال انتخاب کسی هستند که بتواند با اعمال نفوذ در بین نهاد‌های دیگر، جایگاه سازمان را ارتقاء دهد. بنابراین احتمال اینکه در دوره هفتم هیئت رییسه و بویژه رییس سازمان از چهره‌های شناخته شده در استان مربوطه و کشور باشد، محتمل است. بویژه اینکه برای پیشبرد اهداف رییس سازمان باید مقبول وزارت راه و شهرسازی باشد. بعد از انتخاب هیئت رییسه سازمان‌ها به انتخاب اعضای شورای مرکزی می رسیم. بر اساس قانون به منظور هماهنگی، هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که متشکل از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان‌های استان هاست، وظیفه تعیین اعضای شورای مرکزی را بر عهده دارد. بنابراین شورای مرکزی متشکل از ۲۵ نفر عضو اصلی و ۷ نفر عضو علی‌البدل است که توسط هیات عمومی، انتخاب و به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند و در نهایت از بین سه نفر که برای احراز پست ریاست به وزیر راه و شهرسازی معرفی می‌شوند، یک نفر برای مدت ۳ سال انتخاب و جهت صدور حکم به رییس جمهور معرفی می شود. در این بخش هم تجربه نشان داده که نه تنها ملاک، تعیین رییس شورای مرکزی میزان رای مهندسان در انتخابات نیست، که حتی میزان رای اعضای هیئت عمومی به کاندیدا‌های نهایی هم نمی‌تواند ملاک نهایی تلقی شود و در نهایت وزیر راه و شهرسازی است که از بین سه نفر، یکی را برای این پست حساس انتخاب می‌کند. بدیهی است که وزیر خواهان پیاده کردن اهداف و منویات مورد نظر خودش باشد و کسی را انتخاب کند که با اهدافش 100 درصد هماهنگ باشد. نمونه این نحوه انتخاب را در تمام دوره‌ها از جمله ریاست آقای سید مهدی هاشمی با وجود رای کمتر از سایرین شاهد بودیم. نکته مهم دیگر اینکه همواره رییس شورای مرکزی از هیئت مدیره استان تهران انتخاب شده است. بنابراین حداقل در استان تهران که بیشترین تعداد مهندس را دارد، می‌توان دو یا سه نفر را کاندیداهای اصلی برای ریاست استان و شورای مرکزی معرفی کرد. نگاهی کوتاه به اعضای هیئت مدیره استان تهران تا حدود زیادی وضعیت را مشخص می‌کند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه