هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > تاسیسات 1394/08/28 معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو:

طرح تجميع قبوض آب و برق اجرايي مي‌شود

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو گفت: به منظور صرفه‌جويي در زمان و صدور قبوض چاپي جداگانه، طرح تجميع قبوض آب و برق اجرايي مي‌شود.


طرح تجميع قبوض آب و برق اجرايي مي‌شود

معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو گفت: به منظور صرفه‌جويي در زمان و صدور قبوض چاپي جداگانه، طرح تجميع قبوض آب و برق اجرايي مي‌شود. عليرضا دائمي با بيان اين مطلب گفت: وجود بيش از 32 ميليون مشترک برق،‌ مشکلات مختلفی همچون تردد و مراجعه برای قرائت، صدور و تحويل قبوض در جامعه ايجاد مي‌کند. ويتصريح کرد: با نصب کنتورهاي هوشمند اين امکان فراهم مي‌شود که کنترل، قرائت، پايش و ميزان مصرف مشترکان از راه دور ميسر شود. دائميادامه داد: هنوز در بسياري از مجتمع‌ها و ساختمان‌هاکنتورهاي آببه‌صورت مشترک است و ساکنان، کنتور مجزا ندارند و يک دستگاه کنتور آب اصلي، مصرف طبقات زيادي از يک ساختمان مسکوني يا تجاري را تحت کنترل دارد. وي با اشاره به اينکه سامانه تامين آب شرب و آب گرم بيشتر ساختمان‌ها به‌صورت مشترک است و اين امر باعث شده تا ما نتوانيم براي هر مشترک کنتور آب مجزا نصب کنيم، ولي در برق با چنين مشکلي مواجه نيستيم، گفت: براي تجميع قبوض آب و برق، زيرساخت‌هاي لازم برای سامانه نرم‌افزاري نصب کنتورهاي هوشمند به تعداد 32 ميليون مشترک که دائم در حال افزايش است، در دستور کار قرار دارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه