هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/08/27

رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابقاء شد

اعضای هیئت رییسه شواری انتظامی نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.


رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابقاء شد

اعضای هیئت رییسه شواری انتظامی نظام مهندسی ساختمان انتخاب شدند.به گزارش پیام ساختمان، با اتمام دوره یکساله هیئت رئیسه شورای انتظامی نظام مهندسی و براساس ماده 96آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان، علی بنیادی نژاد به سمت رییس شورای انتظامی، منوچهرشیبانی اصل به سمت نایب رئیس شورای انتظامی و حمید مهدوی به سمت دبیر شورای انتظامی کشور به مدت یکسال دیگر در سمت های خویش ابقا شدند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه