هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > فرهنگی و اجتماعی 1394/08/27

استاندار قزوین تغییر کرد

مرتضی روزبه استاندار قزوین پس از فراز و نشیب های سیاسی چند ماه گذشته سرانجام تغییر کرد و صندلی خود را به فرد دیگری سپرد.


استاندار قزوین تغییر کرد

مرتضی روزبه استاندار قزوین پس از فراز و نشیب های سیاسی چند ماه گذشته سرانجام تغییر کرد و صندلی خود را به فرد دیگری سپرد. به گزارش پیام ساختمان، بنا به اعلام وزارت کشور تغییر استانداران سمنان و قزوین قطعی شده است و رأی‌گیری برای انتخاب استانداران جدید برای این استان‌هاامروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تعیین می شود. استانداران پیشنهادی وزارت کشور برای این دو استان به هیئت دولت معرفی شده اند که امروز در جلسه هیئت وزیران برای انتخاب آنان رأی گیری می شود. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت کشور هنوز رأی هیئت دولت به گزینه های پیشنهادی مشخص نیست. همچنین درباره علت تغییر استانداران سمنان و قزوین گفته شده این اقدام بر اساس برنامه وزارت کشور در چارچوب ارزیابی عملکرد استانداران صورت گرفته است. امیری سخنگوی وزارت کشور خبر تغییر استاندار قزوین را در خبر ساعت 20.30 دقیقه سه شنبه شب شبکه دوم سیما تائید کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه