هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/08/10 در هفته جاری انجام می شود؛

صدور اعتبارنامه هيئت مديره جدید نظام‌مهندسي

مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي با اشاره به اینکه تاکنون تصميمي مبني بر ابطال انتخابات در هيچ استاني گرفته نشده است، از صدور اعتبارنامه اعضاي منتخب هيئت مديره هفتمين دوره انتخابات نظام‌مهندسي استان‌ها در هفته جاري خبر داد.


صدور اعتبارنامه هيئت مديره جدید نظام‌مهندسي

مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي با اشاره به اینکه تاکنون تصميمي مبني بر ابطال انتخابات در هيچ استاني گرفته نشده است، از صدور اعتبارنامه اعضاي منتخب هيئت مديره هفتمين دوره انتخابات نظام‌مهندسي استان‌ها در هفته جاري خبر داد. به گزارش پیام ساختمان، منوچهر شيباني اصل، با اشاره به اين که فرايند رسيدگي به شکايات در اغلب استان‌ها به پايان رسيده و در برخي از استان‌ها نيز در حال انجام است، گفت: پس از اعلام نتايج نهايي، اعتبارنامه‌هاي اعضاي منتخب هيئت مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي توسط وزير راه و شهرسازي توضيح و به آن‌ها اعطا مي‌شود. وی گفت: پس از فرايند برگزاري انتخابات هفتمين دوره اعضاي هيئت مديره سازمان‌هاي نظام‌مهندسي ساختمان استان‌ها، طبق الزام ماده ۷۰ آيين‌نامه اجرايي قانون نظام‌مهندسي و کنترل ساختمان تا پنج روز پس از اخذ راي شکايات و اعتراضات توسط هيئت اجرايي دريافت شد و بررسي شکايات و اعلام نتايج نيز با حضور نماينده دستگاه نظارت استان مربوطه صورت مي‌پذيرد. مدير کل دفتر سازمان‌هاي مهندسي و تشکل‌هاي حرفه‌اي همچنین درباره اعتراضاتي که برخي به نتايج انتخابات در برخي از استان‌ها داشتند، توضيح داد: در برگزاري انتخابات، اکثر اشخاصي که حائز راي نشدند معترض مي‌شوند، همان طور که در انتخابات دوره‌هاي گذشته نيز چنين ادعاهايي وجود داشت، اما؛ شکايات و اعتراضات واصله در هيئت‌هاي اجرايي استان‌ها مطرح شده و در حال رسيدگي است. شیبانی تاکید کرد: در صيانت از آراي اعضا، بر صحت و درستي انتخابات تأکيد فراواني شده است؛ البته برخي از شکايات واصله کلي و غير مستند هستند، در حالي که در آيين‌نامه بر مستند بودن شکايات تأکيد شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه