هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/21

انتقاد وارد نیست

نه من این انتقاد را قبول ندارم. حداقل ما در استان تهران خیلی در جهت منافع مردم که ساخت‌وساز فنی و مهندسی است، کار کرده ایم. مثلاً اجرایی کردن ماده 33 که اخیراً شروع‌شده در همین جهت است. اگر ماده 33 به خوبی رعایت و ساختمان‌ها به خوبی ساخته شوند، به نفع مردم است، یعنی از سرمایه‌های مردم به خوبی استفاده‌شده و مردم در خانه‌ای امن زندگی می‌کنند. پس می‌بینید که این انتقاد وارد نیست.لوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي دارد و در حال حاضر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است.


 انتقاد وارد نیست

سعید غفرانی، ليسانس عمران از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، فوق‌لیسانس برنامه‌ریزی شهري و منطقه‌ای از دانشگاه تهران و دكتراي شهرسازي از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي دارد و در حال حاضر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است.پيام ساختمان:سازمان نظام مهندسی در دوره جدید باید به چه سمتی برود؟به نظرم سمت و جهت اصلی، قانون است. یعنی ما نمی‌توانیم سمت دیگری برایش تعریف کنیم و مسیری که سازمان ، شورای مرکزی و سازمان‌های استان‌ها می رود و باید برود، سمتی است که قانون می‌گوید و هر اندازه ما بتوانیم قدرت و قوت اجرای قانون را بالا ببریم این حرکت بهتر و سریع تر می‌شود.پيام ساختمان:فکر می‌کنید با تغییر ریاست سازمان، سیاست‌های سازمان تغییر نخواهد کرد؟بستگی به عوامل محیطی هم دارد. مثلاً در استان تهران که من خودم حضور و تجربه دارم، شهرداری و شورای شهر تهران خودشان از عوامل بسیار موثر در اجرای قانون هستند. اگر شورای شهر به قانون تمکین کند، می‌توان گفت در جهت قانون حرکت می‌کند و اگر به قانون تمکین نکند، مشکلات همچنان به قوت خودشان باقی است.پيام ساختمان:بعضاً انتقاد می‌شود که سازمان در دوره پنجم بیشتر در جهت منافع مهندسان حرکت کرده ، نه ساخت‌وساز کشور. شما این انتقاد را می‌پذیرید؟نه من این انتقاد را قبول ندارم. حداقل ما در استان تهران خیلی در جهت منافع مردم که ساخت‌وساز فنی و مهندسی است، کار کرده ایم. مثلاً اجرایی کردن ماده 33 که اخیراً شروع‌شده در همین جهت است. اگر ماده 33 به خوبی رعایت و ساختمان‌ها به خوبی ساخته شوند، به نفع مردم است، یعنی از سرمایه‌های مردم به خوبی استفاده‌شده و مردم در خانه‌ای امن زندگی می‌کنند. پس می‌بینید که این انتقاد وارد نیست.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه