print
1393/03/21

مردم مشارکت بیشتری داشته باشند

مسعود نورانی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن، رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و دانشجوی دوره دکتراست و وقتی با وی به عنوان یک انبوه ساز گفتگو می کردیم مشخص شد که در حال حاضر مشغول نوسازی و احیای یکی از مناطق بافت فرسوده شهر تهران است. وی معتقد است نوسازی بافت فرسوده باید مطابق طرح تفصیلی باشد.

مردم مشارکت بیشتری داشته باشند

مسعود نورانی، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن، رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و دانشجوی دوره دکتراست و وقتی با وی به عنوان یک انبوه ساز گفتگو می کردیم مشخص شد که در حال حاضر مشغول نوسازی و احیای یکی از مناطق بافت فرسوده شهر تهران است. وی معتقد است نوسازی بافت فرسوده باید مطابق طرح تفصیلی باشد.پيام ساختمان: نظر شما در خصوص انبوه سازی در بافت فرسوده چیست؟طرح بسیار خوبی است چون بافت فرسوده از نظر تاسیسات زیربنایی کامل است. الان در مسکن مهر با مشکل تامین تاسیسات زیربنایی مواجه هستیم که باعث شده بسیاری از پروژه های مسکن مهر که فاقد مکان یابی صحیح بوده اند به مشکل برخورد کنند. بافت فرسوده چون در داخل شهرهاست زیرساخت آن از قبل تامین شده و برای تخریب و نوسازی حداقل امکانات را نیاز دارد.پيام ساختمان: اگر طرحی به بزرگی مسکن مهر بخواهد در بافت های فرسوده اجرا شود کسانی که الان در آن بافت ها ساکن هستند باید در کجا ساکن شوند و آیا حجم بزرگی از تخریب، بخشی از شهر را تعطیل نمی کند؟باید برای این کار برنامه زمان بندی تهیه و کار مطابق آن انجام شود. ضمن اینکه میزان بافت فرسوده شناسایی شده ما در این حد نیست و از نظر تعداد و حجم از مسکن مهر کمتر است. مثلا در داخل هر منطقه ای از 22 منطقه شهر تهران به طور متوسط دو لکه بافت فرسوده داریم. البته بعضی مناطق چهار تا پنج لکه دارند ولی متوسط همان دو قسمت است.پيام ساختمان: شما اطلاعات دقیق دارید؟بله. چون من خودم الان مجری نوسازی یکی از مناطق بافت فرسوده در منطقه 18 که شامل منطقه یافت آباد تهران می شود، هستم.پيام ساختمان: در مسیر نوسازی آن منطقه مهمترین مشکل شما چه بوده است؟یک سری مسائل حقوقی در ارتباط با مالکیت داریم چون اعضای چند مجتمع مسکونی و همسایگان با هم تفاهم ندارند و در تجمیع قطعات دچار اشکال هستند ولی به هر حال باید روی این موضوع از نظر فرهنگی کار شود و تبدیل به سازمان یا نهادی شود که در آن خود مردم مشارکت بیشتری داشته باشند تا سازندگان بتوانند در حداقل زمان این کار را انجام دهند.پيام ساختمان: باریک بودن معابر ،کوچه ها و خیابان های آن مناطق برایتان ایجاد مشکل نکرده است؟این مشکل وجود دارد ولی چون شهر تهران طرح جامع و تفصیلی دارد، بر مبنای طرح تفصیلی منطقه و پهنه بندی که در مطالعات طرح تفصیلی شهر تهران انجام شده، کلیه مسائل مربوط به اصلاح معابر و تغییر تراکم بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی انجام می گیرد و به موجب آن پروانه ساختمانی صادر می شود.پيام ساختمان: به نظر شما بهتر نیست در بافت فرسوده اضافه بر آنچه طرح تفصیلی اجازه می دهد اجازه ساخت یک یا دو طبقه به انبوه سازان به عنوان مشوق داده شود تا حجم ساخت و ساز در آن مناطق بیشتر شود؟ نه، چون این کار با مطالعات طرح تفصیلی در تعارض است. من روی طرح جامع شهر تهران و به تبع آن طرح تفصیلی تاکید دارم که بر اساس آن پهنه بندی شهر تهیه شده است. این مطالعات نشان دهنده آن است که سرانه های خدماتی بر مبنای آن میزان تراکم تعریف شده و اگر آن را به سمت افزایش تغییر بدهیم در بخش خدمات دچار کمبود و مشکل می شویم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه