هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/07/23 مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داد:

احتمال تمدید ساعت برگزاری انتخابات نظام مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به میزان استقبال مهندسان از هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان، از احتمال تمدید ساعت برگزاری انتخابات خبر داد.


احتمال تمدید ساعت برگزاری انتخابات نظام مهندسی

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به میزان استقبال مهندسان از هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان، از احتمال تمدید ساعت برگزاری انتخابات خبر داد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، فریبرز واحدی در حاشیه بازدید از فرایند برگزاری هفتمین دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه دانشگاه شهید بهشتی گفت: با توجه به اشکالات فرایند رای گیری به شکل الکترونیکی در هفته گذشته، جهت صیانت از آراء و برطرف کردن برخی شائبه ها در نحوه رای گیری به ویژه حساسیت های موجود در استان تهران، انتخابات برای یک هفته به تعویق افتاد. وی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات این هفته به صورت دستی افزود: تعرفه های موجود جهت انتخاب کاندیداها دارای کد امنیتی بوده و به شکل دستی پر می شود اما رای ها به شکل مکانیزه خوانده می شود که این رای گیری تا ساعت 5 بعداظهر ادامه دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه باتوجه به بازدید از 4 شعبه اخذ رای میزان استقبال رای دهندگان همانند هفته گذشته رضایت بخش بوده است، افزود:311 نفر نامزد انتخاباتی برای 25 کرسی هیئت مدیره در هفت رشته مهندسی به رقابت می پردازند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه