هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/07/16 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

لغو انتخابات نظام مهندسی در استان تهران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از لغو انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل نقص فنی در سیستم رای گیری الکترونیکی و برگزاری مجدد در هفته آینده خبر داد.


لغو انتخابات  نظام مهندسی در استان تهران

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از لغو انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل نقص فنی در سیستم رای گیری الکترونیکی و برگزاری مجدد در هفته آینده خبر داد.حامد مظاهریان در گفتگو با پیام ساختمان گفت: متاسفانه به علت اشکالات فنی در سیستم رای گیری الکترونیک، انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران برای امروز لغو شده است.وی زمان برگزاری مجدد انتخابات در استان تهران را هفته آینده اعلام کرد.گفتنی است پیگیری های پیام ساختمان حکایت از آن دارد که در سایر استانهای کشور برگزاری انتخابات هیات مدیره در حال انجام است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه