هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/07/13 ارزیابی تبلیغاتی این هفته نشان خواهد داد؛

جوامع مهندسی چه قدر به بلوغ رسیده اند

هر قدر گروه ها متشکل‌تر بوده و خواسته های روشن تری را بیان کنند نشان از رشد بیشتر جوامع مهندسی ما دارد..


جوامع مهندسی  چه قدر به بلوغ رسیده اند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اکنون گروه های متصل به دولت و شهرداری و سایر مراکز، یا خودشان دواطلبانه کنار رفته اند و یا بر اساس اعمال قانون محدود شده اند، بنابراین زمینه برای حضور گسترده کنشگران مهندسی در بخش خصوصی برای حضور در مجامعی که متعلق به خودشان است فراهم شده است. حامد مظاهریان در گفتگو با پیام ساختمان با ابراز خوشحالی از فراهم شدن فضای مناسب و مساعد برای حضور حداکثری مهندسان در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: رصد ما نشان می دهد که مهندسان به آن چه در زمینه انتخابات در حال وقوع است اعتماد کرده اند، چرا که آمارها در ماه های گذشته میزان مشارکت را پایین نشان می‌داد ولی رصد ما از مجامع مهندسی نشان دهنده این است که می توان انتظار داشت استقبال خوبی از جانب مهندسان در انتخابات صورت بگیرد. وی افزود: ارزیابی تبلیغاتی که در این هفته انجام می شود نشان خواهد داد که چه قدر جوامع مهندسی ما به بلوغ رسیده اند. هر قدر گروه ها متشکل‌تر بوده و خواسته های روشن تری را بیان کنند نشان از رشد بیشتر جوامع مهندسی ما دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این که کاهش تبلیغات فردی و افزایش گروه ها نشانگر روند رو به رشد فعالیتهای انتخاباتی مهندسان است گفت: ولی تعدد تشکلهایی که حرفهای یکسانی می زنند یک نقطه ضعف محسوب می شود چرا که اگر این قدر شعارها و حرفهای این گروه ها و تشکلها مشترک است می توانستند در جبهه مشترکی قرار بگیرند تا مهندسان انتخابهای واضح تر روشن تری داشته باشند. مظاهریان ادامه داد: در مجامع دیگر در کشور ما و نیز کشورهای پیشرفته، فهرستهای انتخاباتی محدودتر است و همه می توانند خواسته هایشان را در چند تشکل خلاصه کنند تا رای دهندگان به راحتی بتوانند از بین آنها افرادی که با خواسته های آنها مطابقت دارد شناسایی کنند. وی در پایان با دعوت از همه اعضای سازمان نظام مهندسی برای شرکت در انتخابات هیات مدیره گفت: امیدواریم مهندسان و گروه ها، همان طور که تا به حال سطح خوبی از اخلاق حرفه ای را از خودشان نشان داده اند، در چند روز باقی مانده هم شاهد در اولویت بودن اخلاق باشیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه