1394/06/22 در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی اتفاق می افتد

تقسیم عادلانه کار در میان مهندسان

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تغییرات ایجاد شده در سیستم ارجاع کار، گفت: تا به امروز سیستم ارجاع کار به گونه‌ای بود که حق انتخاب مهندس از مالکان سلب شده بود اما با بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اولویت رعایت حقوق شهروندی است.

تقسیم عادلانه کار در میان مهندسان

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به تغییرات ایجاد شده در سیستم ارجاع کار، گفت: تا به امروز سیستم ارجاع کار به گونه‌ای بود که حق انتخاب مهندس از مالکان سلب شده بود اما با بازنگری در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اولویت رعایت حقوق شهروندی است. به گزارش پیام ساختمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران فریبرز واحدی گفت: با تغییراتی که در سیستم ارجاع کار توسط وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت، حس رقابت میان مهندسان جامعه ایجاد می‌شود و آنها درصدد ارتقای دانش و مهارت خود برمی‌آیند. این مسئول با بیان اینکه سیستم ارجاع کار تعریف شده در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی همگام با بازرسی قوی پیش می‌رود، تاکید کرد: انتخاب مهندس ناظر حق مالک ساختمانی است و در این حوزه بازرسی قوی به عنوان سیستم کنترل ورود می‌کند. واحدی همچنین از تخلفات ارجاع کار به شرکت‌های حقوقی خبر داد و گفت: در حال حاضر شرکت‌های حقوقی که از حد ظرفیت خود بیشتر فعالیت می‌کنند و کار به آنها سپرده شده است وجود دارد و ظرفیتی بیشتر از حد مجاز برای آنها تعریف شده است. وی اضافه کرد: شرکت‌های تایید صلاحیت و دارای گواهی‌نامه در تهران بیشتر از حدی است که برای آنها ظرفیت تعیین شده است و متاسفانه در این حوزه نیز شاهد تخلف و بی‌عدالتی هستیم. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران این تخلفات را ناشی از فعالیت برخی از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی تهران که منافع شخصی را بر منافع ملی ارجعیت می‌دهند دانست و گفت: در حال حاضر شاهد تخلفات و بی‌ عدالتی در بخش سیستم ارجاع کار توسط شرکت‌های حقوقی سیستم که پیگیری آن در دست بررسی است. وی مشکلات ایجاد شده در سیستم ارجاع کار فعلی را ناشی از عدم وجود بازرسی دانست و گفت: با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر برخی از مهندسان نگران این هستند که مالک و ناظر می‌تواند با هم دستی ، منافع را تامین و از مسایل قانونی چشم پوشی کنند. واحدی با اعتقاد به اینکه با انتخاب مهندس ناظر با تجربه توسط مالک در سیستم ارجاع کار جدید، کیفیت ساخت و ساز ارتقا می‌یابد، افزود: همچنین با تعریف جدیدی از سیستم ارجاع کار حقوق شهروندی رعایت و حس رقابت سالمی میان جامعه مهندسی شکل می‌گیرد. مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، تفاوت قائل نشدن برای مهندسان با تجربه و تازه‌کار را یکی از ایرادات اساسی نظام ارجاع کار فعلی دانست و گفت: با اختیاری شدن سیستم نظارت می‌توان این پیش‌بینی را کرد دانش مهندسان قوی‌تر از سابق می‌شود و آنها خود تلاش در جهت جلب نظر مالک می‌کنند. واحدی حضور شرکت‌های بازرسی در سیستم ارجاع کار جدید را یکی از راهکارهای صحیح برای جلوگیری از فساد در این سیستم دانست و افزود: شرکت‌های بازرسی در ساخت و ساز کشورهای توسعه یافته کاملا شناخته شده هستند و فرآیند دریافت مجوز این شرکت‌ها توسط نظارت عالیه صورت می‌گیرد. وی با بیان اینکه در سیستم ارجاع کار جدید سازمان‌های نظام مهندسی دو دغدغه دارند، گفت: ابتدا دغدغه پنهانی این سازمان‌ها حذف حق‌الزحمه‌های نظارت از این سیستم است و دومین دغدغه آنها تقسیم عادلانه کار در میان مهندسان است. این مسئول با تاکید بر اینکه در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی و تعریف شرکت‌های بازرسی، کار برای مهندسان جوان و تازه کار تعریف می‌شود، ادامه داد: تعداد زیادی از مهندسان جوان می‌توانند در شرکت‌های حقوقی و بازرسی مشغول به فعالیت شوند. واحدی با طرح این سوال که آیا برای تمام مهندسان در سیستم فعلی ارجاع کار، کار تعریف شده است، گفت: اگر در سیستم فعلی برای تمام مهندسان کار وجود دارد پس بنابراین با تعریف جدید سیستم ارجاع کار دغدغه صحیحی دارند و لازم است هر چه سریع‌تر برای تمام مهندسان کار تعریف شود. اما متاسفانه با رصد عملکرد دو ساله سازمان نظام مهندسی مشخص می‌شود که برای تمام مهندسان کار تعریف نشده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه