هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/06/16

13 عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران رد صلاحیت شدند

بیش از نیمی از اعضای کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران صلاحیت حضور در دور هفتم انتخابات را پیدا نکرده اند.


13 عضو هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران رد صلاحیت شدند

به گزارش پیام ساختمان، یک منبع آگاه از رد صلاحیت نیمی از اعضای کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران در دور هفتم انتخابات خبر داد. بر اساس این گزارش به غیر از 2 نفر عضو هیئت مدیره فعلی که در انتخابات ثبت نام نکرده اند؛ 13 نفر از اعضاء هیات مدیره فعلی تهران نیز رد صلاحیت شده اند. گفتنی است؛ رد صلاحیت شده‌ها سه روز فرصت دارند تا با مراجعه به هیات نظارت اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کنند و این فرصتی است که اگر از کسی حقی ضایع شده است، جبران شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه