1394/06/16

درخواست از وزیر کشور برای منع حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان

پیرو اطلاعیه اخیر مبنی بر لغو حضور همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه در ارکان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های مهندسی ساختمان طی نامه ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، درخواست تمهیدات لازم در راستای اجرای آن را نموده اند.

درخواست از وزیر کشور برای منع حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان

پیرو اطلاعیه اخیر مبنی بر لغو حضور همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه در ارکان سازمان های نظام مهندسی ساختمان، تشکل های مهندسی ساختمان طی نامه ای خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، درخواست تمهیدات لازم در راستای اجرای آن را نموده اند. به گزارش پیام ساختمان، در این نامه آمده است: همانگونه که جنابعالی نیز در نامه خود به مقام محترم وزارت راه و شهرسازی متذکر شده اید، موضوعاتی چون تعارض منافع و منع انحصار نیز از دغدغه های مهم جامعه مهندسی کشور است. لذا ضمن ارسال اطلاعیه "تشکل های مهندسی ساختمان" در تاییدیه ابلاغیه فوق شایسته است که وزارت کشور نیز به لحاظ نقش و وظایف آن وزارتخانه در نظارت عالیه بر شهرداری ها و شوارهای شهر و روستا، در خصوص منع حضور کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان که در تعارض با نقش سازمان های نظام مهندسی ساختمان است، تمهیدات لازم را بیاندیشند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه