1394/06/14

ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی مبنای قانونی دارد

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر یک روزه خود به استان البرز در پاسخ به این سئوال که: "در صورت رای دیوان عدالت اداری به ابطال ابلاغیه وزارت متبوع شما درباره عدم حضور دولتی‌ها و افرادی از شهرداری‌ها، شورای شهر و وزارت کشور در انتخابات سازمان نظام مهندسی کشور، واکنش وزارتخانه چه خواهد بود؟" ، گفت: ما به جهت‌گیری و رویکرد خود ایمان داریم و با تمام توان آن را پیش خواهیم برد.

ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی مبنای قانونی دارد

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر یک روزه خود به استان البرز در پاسخ به این سئوال که: "در صورت رای دیوان عدالت اداری به ابطال ابلاغیه وزارت متبوع شما درباره عدم حضور دولتی‌ها و افرادی از شهرداری‌ها، شورای شهر و وزارت کشور در انتخابات سازمان نظام مهندسی کشور، واکنش وزارتخانه چه خواهد بود؟" ، گفت: ما به جهت‌گیری و رویکرد خود ایمان داریم و با تمام توان آن را پیش خواهیم برد.عباس آخوندی با بیان اینکه اجرای قانون و قانون‌مداری در کشور می‌بایست مقدم و سرلوحه فعالیت‌های، سیاسی و اجتماعی شود خاطرنشان کرد: جهت‌گیری وزارت راه وشهرسازی در ممانعت از ورود دولتی‌ها به سازمان‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی غیر دولتی مثل «سازمان نظام مهندسی کشور» مبنای قانونی دارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه