هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1394/06/01 معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد:

عدم ورود معاونت برنامه ریزی به حوزه مسکن

به گزارش پیام ساختمان، امیر امینی در نشست خبری امروز خود که برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی برگزار شد با بیان اینکه در دهه گذشته 45 هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل کشور سرمایه گذاری صورت گرفته است، گفت: تکمیل پروژه‌های زیر ساختی در کشور نیازمند 57 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به طور سالانه است


عدم ورود معاونت برنامه ریزی به حوزه مسکن

معاون برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان این که رویکرد وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر، تسری کلان برنامه ریزی بر بخش مسکن است، تصریح کرد: در ساختار فعلی، معاونت برنامه‌ریزی با جدیت وارد حوزه مسکن نشده و این معاونت در حال حاضر «معاونت برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل» است و در صورت امکان این امر در تجدید ساختار مورد توجه قرار می‌گیرد. به گزارش پیام ساختمان، امیر امینی در نشست خبری امروز خود که برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه راه و شهرسازی برگزار شد با بیان اینکه در دهه گذشته 45 هزار میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل کشور سرمایه گذاری صورت گرفته است، گفت: تکمیل پروژه‌های زیر ساختی در کشور نیازمند 57 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به طور سالانه است. وی با اشاره به سهم 40 درصدی حمل و نقل و مسکن در هزینه‌های زندگی مردم، گفت: حمل و نقل پایدار دارای سه شاخصه پاک بودن، ایمن بودن و یکپارچه بودن است که حاصل آن بازدهی بهتر و بیشتر است. امینی ادامه داد: در حال حاضر قابلیت زندگی و حرکت حفظ محیط زیست، تغییرات اقلیم و دسترسی یکسان به سیستم های حمل و نقل عمومی در کوتاه‌ترین زمان ممکن اهمیت بسیاری دارد. معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی اظهارکرد: از 45 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده در این بخش، سهم بخش خصوصی تنها معادل 17 درصد است که این امر نشان می‌دهد در این بخش موفق عمل نکرده‌ایم. وی اضافه کرد: همچنین 51 درصد این اعتبارات از منابع عمومی، 18 درصد از منابع داخلی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و 14 درصد از طریق اوراق مشارکت، بدهی یا سیستم قرضی تامین شده است. امینی همچنین از برگزاری همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری حمل ونقل، مسکن و شهرسازی در یازدهم و دوازدهم مهرماه خبر داد و گفت: 98 هزار و 500 میلیارد تومان بسته سرمایه گذاری در قالب 118 پروژه برای این همایش ارائه شده است که از این میزان حدود 25 هزار میلیارد تومان توسط شرکت ساخت و توسعه زیر بناها، 12 هزار میلیارد تومان در حوزه ریل، 17 هزار میلیارد تومان شرکت هواپیمایی کشوری، یک هزار و 500 میلیارد تومان سازمان بنادر و 20 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت عمران شهرهای جدید تعریف، «پروژه» صورت گرفته است. وی با بیان اینکه 272 طرح حمل ونقل در کشور وجود دارد، تاکید کرد: 166 طرح دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از 50 درصد هستند که 28 هزار کیلومتر انواع راه و ریل در قالب این پروژه‌ها قرار دارد و 124 هزار میلیارد تومان سرمایه نیز برای اتمام آنها مورد نیاز است. معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: 35 طرح از 272 طرح حمل ونقل کشور نیز دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 80 درصد است که دارای 9 هزار کیلومتر طول و نیازمند اعتباری بالغ بر 3 هزارو 400 میلیارد تومان برای اتمام است. گزارش فرصت های سرمایه گزاری در بخش راه و مسکن را در شماره آتی پیام ساختمان بخوانید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه