هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/05/29

اشباع شدن مشکل رونق بازار مسکن

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ایجاد رونق در بازار مسکن را ضروری دانست و گفت: اشباع شدن این بازار ایجاد رونق در آن را مشکل ساخته است


 اشباع شدن مشکل رونق بازار مسکن

یک فعال بازار مسکن با بیان اینکه رونق در سایر بخش های اقتصادی باعث خروج سرمایه های مازاد از بخش مسکن شده و تعادل در این بخش ایجاد خواهد کرد، گفت: تعادل ایجاد شده مانع از افزایش قیمت ها در این بخش خواهد شد. سعید غفرانی با بیان آنکه بخش های مختلف اقتصادی همانند زنجیر به هم پیوسته و از یکدیگر تاثیر می پذیرند و رونق یکی باعث رونق دیگر بخش ها می شود، افزود: اگر سرمایه گذاری در بخش صنعت و تجارت صورت گیرد و رونق در این بخش ها ایجاد شود، باعث خواهد شد سرمایه هایی که اکنون در بازار مسکن وجود دارد جذب صنعت و تجارت شود. وی تصریح کرد: هنگامی که سرمایه های اضافی از بخش مسکن خارج شود دیگر شاهد افزایش قیمت های بدون ضابطه در این بخش نخواهیم بود و بخش مسکن در روال منطقی خود قرار خواهد گرفت. غفرانی تاکید کرد که در بررسی وضعیت مسکن باید به سایر حوزه ها توجه داشت در غیر این صورت برنامه های پیش بینی شده نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در ادامه ایجاد رونق در بازار مسکن را ضروری دانست و گفت: اشباع شدن این بازار ایجاد رونق در آن را مشکل ساخته است. به گفته غفرانی، رونق با تقاضا رابطه مستقیم دارد و اکنون به نظر تقاضا در بازار مسکن کم شده است بنابراین افزایش قیمتی هم در این بخش بروز نخواهد کرد. این فعال صنعت ساختمان افزایش قیمت در بخش ساختمان را ناشی از عرضه کم و تقاضای زیاد دانست و تاکید کرد: وجود تعداد زیادی از ساختمان های خالی از سکنه و همچنین واحدهای مسکن مهر عرضه کم ساختمان را برطرف کرده و خود به عاملی برای جلوگیری از افزایش قیمت تبدیل شده است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه