هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > فرهنگی و اجتماعی 1394/05/21 وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان:

دولت با آغوش باز پذیرای بخش خصوصی است

دولت در حال برنامه ریزی برای رفع موانع مشارکت و حضور حداکثری بخش خصوصی است و در این راستا اقداماتی در دستور کار دارد.


دولت با آغوش باز پذیرای بخش خصوصی است

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در حاشیه مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از تشکیل سه کمیته تخصصی برای بهبود مشارکت بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان دکتر ربیعی با بیان این مطلب که دولت در حال برنامه ریزی برای بر طرف کردن موانع مشارکت و حضور حداکثری بخش خصوصی است گفت: اقداماتی همچون ایجاد ضمانت های لازم برای ورود سرمایه گذاری ها، تصمیم دولت مبنی بر عدم دست اندازی در عرصه های مختلف و ایجاد فضای بیشتر برای مشارکت بخش خصوصی را در دستور کار دارد . وی با تاکید بر پیش بینی پذیر کردن تصمیمات اقتصادی کشور به عنوان یکی از اقدامات شاخص دولت جدید افزود :دولت در راستای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری آمادگی خود را جهت ورود بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذاری به جای بخش های دولتی اعلام می کند. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام این مطلب که دولت در حال خروج از عرصه های مختلف اقتصادی و جایگزینی بخش خصوصی است اظهار داشت: اعتقاد دولت بر این است که بدون حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها و توانمندی های مردم نه تنها اقتصاد کشور به حرکت در نخواهد آمد بلکه بازده سرمایه گذاری مناسب و پایدار نخواهد بود . ربیعی با اشاره به اینکه دولت حتی سرمایه گذاری های لازم را در اختیار ندارد اظهار داشت : در حال برنامه ریزی از کانال کمیته های تخصصی جهت بهبود مشارکت بخش خصوصی هستیم . وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تامین مسکن و صاحبخانه شدن میان ایرانیان یک مساله روانی است بنابراین مقوله مسکن باید مورد توجه کامل سیاست گذاران و نهادهای مدنی قرار گیرد . وی اظهار داشت اعتقاد دارم ارزش سرمایه گذاری در مسکن صرفا یک ارزش اقتصادی نیست و بسیاری از ارزش های دیگر را نیز به همراه دارد . ربیعی با بیان اینکه متاسفانه مسکن 30 تا 40 درصد مخارج خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می دهد ، افزود : امیدواریم با کمک فعالان بخش خصوصی و رشد تولید و عرضه مسکن همزمان با رشد اقتصادی کشور قیمت مسکن کاهش یابد و تامین آن برای دهک های پایین محقق شود . وی با ابراز رضایت از افزایش کیفیت تولیدات داخلی بخش مسکن و مصنوعات مرتبط با آن گفت مصرف ایرانی به سمت تولیدات داخلی صنعت ساختمان در حال تغییر است و این نشان دهنده تلاش دست اندرکاران این عرصه است .

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه