1393/03/21

واگذاری زمین های مسکن مهر نیازمند کار کارشناسی است

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: با واگذاری زمین های مسکن مهر به متقاضیان موافقم چون انجام آن به نفع متقاضیان مسکن است، ولی این طرح نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.

واگذاری زمین های مسکن مهر نیازمند کار کارشناسی است

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: با واگذاری زمین های مسکن مهر به متقاضیان موافقم چون انجام آن به نفع متقاضیان مسکن است، ولی این طرح نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. مهدی هدایت در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با تاکید بر این که واگذاری زمین های اجاره ای مسکن مهر به متقاضیان کار بسیار شایسته ای است این کار را دارای دو مزیت عمده می داند: اول این که نگرانی های مردم از بابت اجاره ای بودن زمین های مسکن مهر برطرف می شود و در مرحله بعد دولت زودتر به پولی که در مسکن مهر هزینه کرده است می رسد. وی افزود: دیر یا زود این اتفاق خواهد افتاد چون مردم علاقه مند به این موضوع هستند و می خواهند زمین های مسکن مهر به آنها واگذار شود. مهندس هدایت با اشاره به مشکلات مالی برخی از متقاضیان مسکن مهر تاکید کرد: واگذاری زمین ها را نباید به همه اجبار کرد چون ممکن است در یک بلوک مسکونی، ساکنان 10 واحد متقاضی ملکی شدن باشد و 10 نفر توان آن را نداشته باشند و یا به هر علت نخواهند فعلا واحدشان را مالک شوند. وی با تصریح این که مدیریت کردن این موضوع کار سختی است ،گفت: شایسته است این زمین ها با قیمت کارشناسی و با اقساط بلند مدت به مردم داده شود. مهندس هدایت در خصوص حل این مشکل پیشنهاد کرد دولت مصوبه ای به مجلس ارائه کند که انجام این امر برای تمام ساکنان اجباری نباشد و هر بلوک یا مجموعه ای که خواست با درخواست و رضایت همه ساکنان آن، این اتفاق بیفتد. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس با اشاره به این نکته که در یک بلوک مسکونی همه واحدها یا باید ملکی و یا همه اجاره 99 ساله باشند، افزود: برای این موضوع باید کار کارشناسی انجام و سازوکارهای خاصی تعریف شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه