1394/05/03

مجمع عمومي ساليانه عادي نوبت دوم انجمن بتن ايران برگزار شد

مجمع عمومي ساليانه عادي نوبت دوم انجمن بتن ايران با حضور مرتضی زاهدی چهره برجسته بتن، هرمز فاميلي رئيس انجمن، محمدحسين تدين، اعضای صاحب‌رأی انجمن، صنعتگران و دانشجویان و اساتید دانشگاه در سالن اجتماعات شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران برگزار شد.

مجمع عمومي ساليانه عادي نوبت دوم انجمن بتن ايران برگزار شد

مجمع عمومي ساليانه عادي نوبت دوم انجمن بتن ايران با حضور مرتضی زاهدی چهره برجسته بتن، هرمز فاميلي رئيس انجمن، محمدحسين تدين، اعضای صاحب‌رأی انجمن، صنعتگران و دانشجویان و اساتید دانشگاه در سالن اجتماعات شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران برگزار شد.به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در این مجمع که به ریاست دکتر مرتضی زاهدی تشکیل شد، رئيس هیئت‌مدیره و مهدی چینی، خزانه‌دار انجمن گزارش عملکردی از فعالیت‌های یک‌ساله هیئت‌مدیره ارائه دادند.بر اساس این گزارش، پس از شرح گزارش عملکرد و صورت‌های مالی فعالیت‌های انجمن و پروژه ساخت خانه انجمن توسط سعيد امدادي بازرس علی‌البدل انجمن، به حاضران ارائه شد. همچنین با پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب اعضاء ،حق عضويت اعضاي پيوسته و وابسته تعيين و تصويب شد.گفتنی است؛ پیش از برگزاری انتخابات مجمع، انجمن بتن ايران با همكاري شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، انجمن علمي بتن ايران و انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران سخنرانی تخصصی توسط علي دوستي، كارشناس ارشد انستيتو مصالح ساختماني دانشگاه تهران و تحت عنوان «نقش پيوند یون‌های كلرايد در خوردگي میلگردهای فولادي» برگزار کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه