هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/04/31 دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد:

نظام نامه ها، تراز مالی و سرانه حق عضویت تصویب شد

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان از تصویب دو نظام نامه در هیات عمومی سازمان نظام مهندسی اردبیل خبر داد و گفت: دو نظام نامه دیگر نیز امروز عصر در هیات عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


نظام نامه ها، تراز مالی و سرانه حق عضویت تصویب شد

دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان از تصویب دو نظام نامه در هیات عمومی سازمان نظام مهندسی اردبیل خبر داد و گفت: دو نظام نامه دیگر نیز امروز عصر در هیات عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرنگار اعزامی پیام ساختمان به اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی اردبیل، حجت الله عامری گفت: در روز دوم اجلاس، چهار نظام نامه که قبلا مورد تصویب شورای مرکزی قرار گرفته بود به هیات عمومی ارائه شد تا مورد بررسی و تصویب قطعی قرار گیرند. وی افزود: تا کنون دو نظام نامه مورد تصویب قرار گرفته اند که یکی از آنها «نظام نامه انتخابات شورای مرکزی» و دیگری «ناظم نامه اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده استان ها» بود. عامری گفت: نظام نامه اول با توجه به انتخابات اعضای شورای مرکزی در سال آینده و نظام نامه دوم با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر در برگزاری مجامع استان ها وجود دارد از اولویتهای ما بودند که الحمدالله با ارائه پیشنهاداتی از طرف هیات عمومی، هر دو مورد تصویب قرار گرفتند و پیشنهادهای ارائه شده هم در آنها لحاظ خواهد شد. دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان این که هم اکنون دو نظام نامه دیگر در هیات عمومی در حال بررسی است، گفت: این دو شامل «نظام نامه حل و فصل اختلاف موضوع بند ب ماده 21 قانون نظام مهندسی» و نیز «نظام نامه نحوه تشکیل و اداره صندوق مشترک نظام مهندسی» هستند. گفتنی است در جلسه دیروز بعد از ظهر اجلاس هجدهم هیات عمومی، تراز مالی و سرانه حق عضویت استان ها به تصویب رسید مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته اجلاس هیات عمومی امروز عصر در ساعت 17 با قرائت قطعنامه به کار خود پایان خواهد داد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه