هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/04/22 در اعتراض به لغو قانون بکارگیری مجری ذی صلاح صورت گرفت؛

تجمع مهندسان جلوی شهرداری

صبح امروز، 22 تیر ماه جمعی از مهندسان در اعتراض به «لغو قانون بکارگیری مجری ذی صلاح» توسط شهرداری تهران جلوی این نهاد در خیابان بهشت تجمع کردند.


تجمع مهندسان جلوی شهرداری

صبح امروز، 22 تیر ماه جمعی از مهندسان در اعتراض به «لغو قانون بکارگیری مجری ذی صلاح» توسط شهرداری تهران جلوی این نهاد در خیابان بهشت تجمع کردند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان معترضان با در دست داشتن نوشته‌هایی همچون «مسئول امنیت و استاندارد سازی ساختمان بدون حضور سازنده ذی صلاح به عهده کیست؟!» نسبت به دخالت افراد غیر متخصص در ساختمان سازی انتقاد کردند. همچنین مهندسان معترض شهردار تهران را دعوت به اجرای بند 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در زمینه ثبت مهندس مجری در پروانه‌های ساختمانی کردند. تجمع کنندگان اعتقاد داشتند؛ همانطور که مشاغلی مانند پزشکی، آریشگری، نانوایی و ... نیازمند متخصص است، ساختمان سازی هم باید توسط مهندسان دارای پروانه صلاحیت و متخصص ساخته شود. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 213 پیام ساختمان به چاپ می‌رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه