هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/04/10 مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی:

کاردان ها امسال‌ وارد ساخت و ساز می شوند

مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی گفت: امسال در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در دست تدوین داریم، کاردان‌ها در ساخت‌وسازهای بزرگ در کنار مهندسان و در ساخت‌وسازهای کوچک به‌طور مستقل مسئولیت‌ها را عهده‌دار می‌شوند.


کاردان ها امسال‌ وارد ساخت و ساز می شوند

مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی گفت: امسال در شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در دست تدوین داریم، کاردان‌ها در ساخت‌وسازهای بزرگ در کنار مهندسان و در ساخت‌وسازهای کوچک به‌طور مستقل مسئولیت‌ها را عهده‌دار می‌شوند. منوچهر شیبانی اصل، در حاشیه مراسم افطاری سازمان نظام کاردانی استان تهران در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: نیروی انسانی در خدمات مهندسی زنجیره‌ای است که از کارگر شروع می‌شود و تا سر مهندس ادامه پیدا می‌کند. قطعاً کاردان‌ها هم باید در این زنجیره باشند چراکه در بسیاری موارد حضور کاردان‌ها گره‌گشای مشکلات ساختمان بوده است. وی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود سازمان نظام‌مهندسی موافق حضور کاردان‌ها نیستند، گفت: ساختار سیستمی به‌طور مناسب شکل نگرفته تا هر کس در جای خودش باشد. من تصور نمی‌کنم که مهندسان مخالف حضور کاردان‌ها باشند چون هر مهندسی باید برای انجام امور محوله چند کاردان در کنارش داشته باشد. بنابراین کاردان‌ها کمک مهندسان هستند و جای مهندسان را تنگ نمی‌کنند. مدیر کل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: قطعاً محاسبات کار مهندسان است و کاردان‌ها ادعایی در این زمینه ندارند اما در زمینه‌های اجرا و نظارت کاردان‌ها می‌توانند مفید باشند. شیبانی در پاسخ به این سؤال که آیا شهرداری با طرح استفاده از مجری ذی‌صلاح برای ساختمان‌ها موافقت می‌کند، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و عمومی تابع قانون هستند و هر آنچه قانون حکم کند باید همه تمکین کنند. قطعاً شهرداری‌ها هم مکلف به اجرای آن هستند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه