1394/04/03 سخنگوی کمیسیون عمران خبر داد:

کمیسیون عمران درباره استضاح وزیر گزارش می دهد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تا هفته آینده گزارش کمیسیون را در خصوص بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیات رییسه ارسال خواهیم کرد و امیدواریم که استیضاح کنندگان امضاء خود را پس بگیرند.

کمیسیون عمران درباره استضاح وزیر گزارش می دهد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: تا هفته آینده گزارش کمیسیون را در خصوص بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیات رییسه ارسال خواهیم کرد و امیدواریم که استیضاح کنندگان امضاء خود را پس بگیرند. به گزارش پیام ساختمان منصور آرامی در مورد برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس، گفت: در ادامه جلسه گذشته بحث استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت که ایشان و استیضاح کنندگان در این جلسه حضور داشتند. نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: امروز مابقی سوالات از آخوندی در خصوص مباحث راه روستایی، حمل و نقل هوایی، مسکن مهر و مدیران وزارت راه و شهرسازی مطرح شد و وزیر راه و شهرسازی پاسخ نمایندگان استیضاح کننده را به خوبی و شفاف دادند. آرامی افزود: در مدت یک هفته آینده گزارش کمیسیون عمران را در این خصوص به هیات رییسه ارسال خواهیم کرد. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با ابراز امیدواری از این که استیضاح کنندگان امضاء خود را پس بگیرند، گفت: اکثر اعضای کمیسیون مخالف استیضاح وزیر راه و شهرسازی هستند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه