هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1394/03/20 معاون وزیر راه و شهرسازی در همایش ملی توسعه پایدار شهری :

توسعه را رشد شهرسازی تلقی کرده اند

دکتر پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفت: شهرداری ها به جای رقابت بر سر کسب منابع و درآمد به دنبال کیفیت بخشیدن به خدمات شهری و زندگی بهتر شهروندان باشند.


 توسعه را رشد شهرسازی تلقی کرده اند

پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در همایش ملی توسعه پایدار شهری که صبح امروز در شهر قزوین آغاز به کار کرد با انتقاد از وضعیت شهرسازی در کشور به ویژه طی دهه گذشته گفت: در فرهنگ شهرسازی ما توسعه را به معنای رشد شهرسازی تلقی کرده اند که این تلقی آثار جبران ناپذیری برای شهرسازی ما در برداشته است وی در ادامه با بیان لزوم پیگیری توسعه خردمندانه افزود: ما در دهه گذشته از شهرسازی و ساختمان سازی با استفاده از مفهوم کاهش مصرف انرژی و اتلاف انرژی در شهر و ساختمان صحبت می کردیم ولی این مفاهیم به سرعت در حال تغییر اند پس از آن تلاش زیادی برای ساخت ساختمان هایی با اتلاف انرژی صفر هستیم و اکنون از ساختمان های انرژی پلاس سخن گفته می شود؛ ساختمان هایی که نه تنها اتلاف انرژی ندارند بلکه انرژی هم تولید می کنند. وی در بخش دیگر از سخنانش از ضرورت حضور بخش خصوصی در حفظ میراث فرهنگی ،جلوگیری از رشد بی رویه شهرها، تولید انرژی و حفظ مسائل زیست محیطی سخت گفت. وی نقش نهاد های مدنی و رسانه ها را به عنوان اهرم فشار بر دولتمردان یاد کرد و گفت: اکنون دیگر همه می دانند با منابع دولتی نمی توان از میراث فرهنگی محافظت کرد و به نهاد های مدنی و رسانه ها در این بخش به شدت نیازمندیم. وی از رسانه ها به عنوان ابزار رصد جامعه نام برد و گفت: ما در دولت یازدهم با استفاده از فضای فرهنگ عمومی که توسط مطبوعات و رسانه ها کنترل می شد توانستیم اقدامات مثبت و مفیدی در تهران انجام دهیم. به گزارش خبرنگار اعزامی پیام ساختمان هم اکنون بخش نخست همایش توسعه پایدار شهری با سخنرانی مهندس حامد مانی فر مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین، محمد علی حضرتی ها رئیس سازمان میراث فرهنگی قزوین، پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، علی فرخ زاد رئیس سازمان نظام مهندسی قزوین، محمد رضا نوروزیان رئیس کانون معماران تهران، مرتضی رحمانی موحد معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور به پایان رسید و پنل های تخصصی هم اکنون در حال برگزاری است. پیام ساختمان در این همایش با در اخیار داشتن غرفه اختصاصی ضمن انعکاس اخبار همایش اقدام به توزیع رایگان نشریه در بین حضار و مدعوین نمود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه