1394/03/11 اطلاعیه پیش ثبت نام

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

بنا به اعلام سایت اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از 18 تا 21 مردادماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاههای تهران برگزار می گردد.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

بنا به اعلام سایت اطلاع رسانی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران، پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران از 18 تا 21 مردادماه سال جاری در محل دایمی نمایشگاههای تهران برگزار می گردد. کلیه متقاضیان شرکت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان به منظور ثبت نام اولیه می توانند از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 94/3/10 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه 94/3/17 به وبسایت رسمی نمایشگاه به آدرس www.iranconfair.ir مراجعه نمایند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه