هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/03/03 رییس سازمان نظام مهندسی کشور خبر داد:

چاپ اسناد قلابی در سازمان نظام مهندسی!

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به دستگیری عده ای از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در سازمان نظام مهندسی عده‌ای برگه ها و اسناد قلابی چاپ کرده‌اند.


چاپ اسناد قلابی در سازمان نظام مهندسی!

رییس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به دستگیری عده ای از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در سازمان نظام مهندسی عده‌ای برگه ها و اسناد قلابی چاپ کرده‌اند. اکبر ترکان با اشاره به حواشی انتخاباتی در سازمان نظام مهندسی، تاکید کرد: تخلف عده ای در نظام مهندسی آن هم در آستانه برگزاری ششمین دوره انتخابات حاشیه نیست بلکه خود متن است. وی ادامه داد: متقلبان اسناد حوزه گاز دستگیر شده‌اند و سختگیرانه ترین برخورد را با آنها خواهیم داشت چراکه در غیر این صورت حقوق مصرف کنندگان و بهره برداران به خطر می افتد. ترکان با بیان اینکه برای رسیدگی به پرونده متخلفان بخش گاز در وزارت راه و شهرسازی تیمی تشکیل شده است، گفت: واقعیت این است که در سازمان نظام مهندسی عده‌ای برگه ها و اسناد قلابی چاپ کرده‌اند و ‌ما به شدت پیگیر موضوع تخلف در سازمان نظام مهندسی هستیم و دستگیرشدگان تحت پیگرد هستند. رییس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به تغییر ضوابط و مقررات انتخابات نظام مهندسی گفت:‌ وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه انتخابات را مورد بازنگری قرار داده است و نکته هایی را هم آقای مظاهریان،‌ معاون وزیر راه و شهرسازی در این شیوه نامه مورد توجه قرار داده است که در سالم برگزار شدن انتخابات موثر خواهد بود. وی افزود: شیوه نامه جدید در سازمان نظام مهندسی هم مورد بررسی قرار می گیرد و این شیوه نامه جدید در برگزاری انتخابات دوره ششم سازمان نظام مهندسی مبنای کار است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه