1394/02/24 مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد :

تعامل با رسانه های تخصصی بیشتر شود

مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی گفت: رسانه ها و نشریات تخصصی به خوبی می توانند از آن چه در جامعه می گذرد تحلیل کارشناسانه و درستی به مسئولان تصمیم ساز بدهند و در فرایند تصمیم سازی کمک کنند.

تعامل با رسانه های تخصصی بیشتر شود

مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی گفت: رسانه ها و نشریات تخصصی به خوبی می توانند از آن چه در جامعه می گذرد تحلیل کارشناسانه و درستی به مسئولان تصمیم ساز بدهند و در فرایند تصمیم سازی کمک کنند. سیدقاسم بی نیاز، مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان به مناسبت 27 اردیبهشت، روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، با بیان این که ساختمان موضوعی بسیار جذاب و مسکن کالایی بسیار استراتژیک و مهم برای مردم است و بر این اساس رسانه ها به خواست مردم پیگیر اخبار مسکن و ساختمان و بالطبع وزارت راه و شهرسازی هستند ، گفت: خوشبختانه از گذشته ما در بخش مسکن و ساختمان دارای نشریات تخصصی ریشه داری هستیم و افرادی هم که در آنها فعالیت می کنند بخش های مختلف وزارت مسکن سابق و حوزه مسکن و ساختمان کشور را دقیق می شناسند و به خوبی هم بازار مسکن را رصد می کنند. وی افزود: رسانه های تخصصی این حوزه پا به پای سیاست ها و برنامه های وزارتخانه و در بخش های کارشناسی ورود پیدا کرده اند و از این جهت نقش عمده ای در اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و در جریان قرار گرفتن سیاست های وزارتخانه ایفا می کنند. مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تفاوت این گونه رسانه ها و نشریات تخصصی با سایر رسانه ها در این است که افرادی که در این بخش کار می کنند می توانند مشاوره های دقیقی بدهند، نه تنها از آن چه که در جامعه می گذرد بلکه تحلیلی کارشناسانه و درستی را از بدنه کشور به مسئولان تصمیم ساز بدهند و بالطبع در فرایند تصمیم سازی کمک کنند. بی نیاز با بیان این که وزارت راه و شهرسازی و رسانه های تخصصی باید برای برقرار تعامل و ارتباط بهتر، تلاش بیشتری کنند، گفت: من بالشخصه همیشه حوزه های مخالف معاونت های مسکن را تشویق کرده ام که بهره برداری بیشتری از نشریات تخصصی حوزه ساختمان و مسکن داشته باشند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد طی نشستی با رسانه های تخصصی در قالبی نظیر جشنواره یا مناسبت های گوناگون، زمینه برای تعامل و همکاری بیشتر فراهم شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه