هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/02/14 عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

استیضاح وزیر راه و شهرسازی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

گفتنی است دیروز یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از تقدیم استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۲۴ امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد.


 استیضاح وزیر راه و شهرسازی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

گفتنی است دیروز یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه از تقدیم استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۲۴ امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد. به گزارش پیام ساختمان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: استیضاح وزیر راه با ۲۴ امضا به هیأت رئیسه مجلس تحویل شده اما هیأت رئیسه با حمایت‌های ناصواب خود از وزیر، مقابل استیضاح مقاومت می‌کند. موسی‌الرضا ثروتی همچنین اظهار داشت: وزیر راه قول و وعده می‌دهد اما عمل نمی‌کند؛ امروز نه مشکل مسکن و نه مشکل پروازها حل شده و مشکلات عمرانی همچنان پابرجاست. ثروتی خاطرنشان کرد: جلسه‌ مشترکی را با حضور استیضاح‌کنندگان و رئیس مجلس و شخص وزیر راه داشتیم و استیضاح‌کنندگان یک جلسه دیگر نیز با حضور نایب‌رئیس مجلس و وزیر راه برگزار کردند و در همه جلسات تنها قول و وعده و وعید از سوی وزیر به نمایندگان داده شد و این جلسات هیچ نتیجه‌ای را در پی نداشت. وی گفت: ما بر استیضاح وزیر راه اصرار داریم اما این هیأت رئیسه مجلس مقابل استیضاح مقاومت می‌کند. استیضاح وزیر پله آخر استعضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اعتقادی به استیضاح وزیر راه و شهرسازی ندارم،‌ گفت: استیضاح وزیر پله آخر است و نباید بدون بررسی و کار کارشناسی موضوع استیضاح را مطرح کرد. به گزارش پیام ساختمان، محمد سقایی با اشاره به عدم نقدینگی در دولت برای اختصاص به پروژه های عمرانی، گفت: درحالی که دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد، سالانه 50 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه به کشور پمپاژ می شود. نماینده استان فارس درباره موضوع اخیر مطرح شده در مجلس مبنی بر استیضاح وزیر راه و شهرسازی، گفت: معتقدم اگر از فرمایشات مقام معظم رهبری تبعیت می کنیم که بر همه تکلیف شده باید این توصیه ها را سرلوحه کار خود قرار دهیم و قبل از اینکه یک وزیر را به استیضاح بکشانیم اول مشکلات را مطرح و اگر پاسخی دریافت نکردیم سوال کنیم و اگر جوابی حاصل نشد اقدام به استیضاح کنیم نه اینکه در ابتدای کار به پله آخر جهش کنیم. وی با اشاره به سفر اخیر هیات دولت به استان فارس و اقدامات انجام شده در این سفر چند روزه، اظهار کرد: تمام وعده ها پس از کار کارشناسی و در نظر گرفتن چگونگی تامین منابع مالی از سوی دولت داده شد چرا که دولت به خوبی می داند وعده ای که به سرانجام نرسد جز ایجاد بدبینی در مردم چیز دیگری را به دنبال ندارد. وی تاکید کرد: هر چند که این رویه با مذاق عده ای سازگار نیست اما بسیار منطقی و ارزشمند است معتقدم دادن یک وعده و عملیاتی کردن آن ارزش بیشتری از دادن 10 وعده بدون برنامه است. سقایی با اشاره به تصمیمات دولت در حوزه عمران استان فارس، ‌گفت: هر چند دولت در تنگنای شدید مالی قرار دارد اما تصمیماتی در حوزه زیر ساخت های استان فارس گرفته شد تا رکود این حوزه را از بین ببرد. این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین مشکل نبود نقدینگی است،‌ تاکید کرد:‌ متاسفانه یک پنجم هزینه ای که به مردم یارانه داده می شود را به پروژه های عمرانی اختصاص داده ایم. وی افزود:‌سالانه بالغ بر 45 تا 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحت عنوان یارانه به مردم داده می شود که هیچ فعل و انفعال اقتصادی و عمرانی به دنبال ندارد حال اینکه کل اعتباری که در سال 93 برای پروژه های عمرانی کنار گذاشته شد به 10 هزار میلیارد تومان هم نرسید یعنی یک پنجم پولی که به مردم می دهیم را برای پروژه های عمرانی اختصاص داده ایم بنابراین طبیعی است که مدت ساخت پروژه های عمرانی طولانی شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه