• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

12:44 1394/2/7


نامه سرگشاده اکبر اعلمی به ریاست محترم قوه قضائیه

در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آنجا که همه راه های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی بدست نیامده است، از این‌رو با تاسی از آیه شریفه ، به انتشار این نامه سرگشاده روی آوردم

نامه سرگشاده اکبر اعلمی به ریاست محترم قوه قضائیهلاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ

نامه سرگشاده اکبر اعلمی به ریاست محترم قوه قضائیه

سلامعلیکم

در بدو امر شاید انتشار سرگشاده این نامه، کمی نامتعارف بنظر آید، اما از آنجا که همه راه های قانونی برای استیفای به موقع حقوق صدها نفر و تعقیب و مجازات متهمین، آزموده شده و شوربختانه تا این لحظه نتیجه مطلوبی بدست نیامده است، از اینرو با تاسی از آیه شریفه صدرالاشاره که حتی بانگ برآوردن به بدزبانی را هم برای کسانی که بر آنها ستم شده است، مجاز میشمارد، به انتشار این نامه سرگشاده که مصداق بلندسخن گفتن از نوع محترمانه آن است روی آوردم تا شاید از این طریق پس از 2 سال پیگیری های مستمر، روزنه امیدی برای اجرای عدالت و قانون و برخورد جدی با متخلفین و قانونشکنان بدست آید.

ریاست محترم قوه قضائیه!

چنانکه مستحضرید پیش از این نیز 33 تن از افراد شناخته شده، مرکب از تعدادی از اعضای هیات رئیسه، روسای کمیسیونها و نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و معاونین وزرا، طی نامهای منضم به صورتجلسه حدود 87 تن از نمایندگان، کارکنان مجلس، نمایندگان ادوار، معاونین وزرا و غیره که از طریق سیستم پیام رسان مجلس در مرداد 1393 برای شما ارسال شده، اعلام کرده اند؛ 3 تن از نمایندگان هفتمین دوره مجلس که متاسفانه یکی از آنان همچنان نماینده مجلس میباشد، در سال 85 با وجوه متعلق به 358 سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و تاریخ های متفاوت و دستکاری شده که هردو در یک روز تنظیم شده است، زمینی را خریداری و بجای آنکه سند آنرا در دقتر اسناد رسمی بصورت مشاعی بنام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، بنام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و دهها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آنرا به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء بخاطر انتقال سند بنام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و در این مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روشهایغیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعهای از اقداماتی که هریک از آنها می تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت،...، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسریهای خود همچنان دامه داده و از انتقال سند آپارتمانها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند.

از اینرو در سال 91 حدود 87 تن از شرکای اصلی پروژه با ترکیبی که بیان شد، در محل کمیسیون تلفیق مجلس گرد هم آمده و با تنظیم صورتجلسهای که تصویر آنرا برای جنابعالی هم ارسال کردهاند، 5 نفر از نمایندگان فعلی و سابق از جمله اینجانب را به عنوان «کمیته پیگیری اعتراضات و حقوق مالکانه شرکای پروژه» مورد نظر، انتخاب و از آنها تقاضا کردند تا نسبت به احقاق حقوق همه شرکاء و تعقیب و مجازات متهمین اقدام نمایند. علاوه براین بیش از 42 نفر از آنها نیز به اینجانب و یکی دیگر از وکلای دادگستری، رسما وکالت دادهاند تا نسبت به طرح شکایت و تعقیب متهمین در مراجع قضائی اقدام شود. براین اساس، علاوه بر طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس، اولین شکایت قضائی علیه سه متهم موصوف در تیرماه سال 92 و دومین شکایت نیز در اردیبهشت 93 توسط وکلای پرونده تسلیم دادسرای ویژه کارکنان دولت شد که متاسفانه باوجود گذشت22 ماه از طرح اولین شکایت و 12 ماه از تسلیم دومین شکایت و وجود اسناد و مدارک کافی در پرونده که همگی بیانگر توجه اتهامات متعدد به متهمین است، هنوز این پرونده اندر خم یکی از شعبات دادسراست، بدون اینکه فرجام آن مشخص و یا قراری له و یا علیه متهمین صادر شده باشد!

جناب آقای لاریجانی!

اذعان می فرمائید که رعایت بیطرفی کامل و رسیدگی فوری به پرونده های قضائی در دادسراها، دارای چنان اهمیت و ضرورتی است که قانونگذار در بند «و» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 39 قانون آ.د.کیفری، دادسراها را به رعایت بیطرفی کامل و انجام دقیق تحقيقات مقدماتي و اقداماتي كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهمین، مکلف و در بند الف ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 40 قانون آ.د.کیفری؛ آمرانه تاکید کرده است که: «دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلو گيري از امحاي آثار و علائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند». ماده 61 همین قانون نیز موکدا بیان می دارد که «تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود»!

همچنین؛ رسیدگی سریع و عادلانه در محاکم دادگستری و خصوصا دادسراها از چنان حساسیت و اولویتی برخوردار است که مقام محترم رهبری نیز در اولین حکمی که به مناسبت انتصاب جنابعالی به ریاست دستگاه قضا صادر شده، به درستی تاکید کردهاند: «...اکنون چشمداشتِ سلامتِ ارکان و اتقانِ احکام و سرعت و سهولت در اجرای عدالت، از دادگستری ج.ا ، انتظاری بحق است که مسئولان این پیکرهی عظیم و دستگاههای جانبی آن باید در برآوردن آن با همهی توان از هیچ کوشش و ابتکاری فروگذار نکنند...».

قاضیالقضات محترم جمهوری اسلامی!

مفهوم واژگان و عباراتی مانند: «فوری»، «سریع»، «سرعت و سهولت» و «عدم تاخیر»، در اراده قانونگذار و سفارشات رهبری و فلسفه بیان آن، بقدری واضح و بدیهی است که ارائه هرگونه توضیحی از سوی نگارنده این سطور، موجب اطاله کلام خواهد شد. اما اگر بخواهیم واقعبینانه و متناسب با حجم پرونده های موجود به تعریف و تفسیر واژهها و عبارات مورد اشاره بپردازیم، در اینصورت مفاهیم مزبور نیز دستخوش واقعیتهای موجود خواهد شد و برای توضیح و تفسیر آنها چارهای جز مراجعه به رویههای حاکم بر دستگاه قضائی نیست.

بدین منظور بنظر میرسد که اظهارات معاون محترم آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در 8 تیر 93 وافی به مقصود باشد؛ ایشان مدعی است که «در سال 92، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادسراها 46 روز بوده که به تفکیک شعب، پرونده ها در شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز و دادستانی 22 روز رسیدگی شده است».

اکنون اگر آماری را که معاون قوه قضائیه ارائه دادهاند ملاک داوری قرار دهیم، نتیجه میگیریم که گرچه اطاله دادرسی در همین حد هم زخم کهنه دادسراهاست، لیکن حتی با ملاحظه مشکلات و واقعیتهای موجود نیز، بازه زمانی مفاهیم اشاره شده، نباید از میانگینهای فوقالذکر تجاوز کند.

در اینصورت در شرایطی که ظاهرا اکثر مسئولان بر طبل مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی می کوبند و به پرونده های دانه ریزها در کوتاهترین مدت رسیدگی می شود، چگونه می توان فرسایشی شدن رسیدگی به یک پرونده قضائی دانه درشتها و تا این لحظه اطاله 700 روزه دادرسی آن را در قالب مفاهیم یاد شده توضیح داده و یا توجیه کرد، مگر آنکه بپذیریم مسیر اینگونه دادرسیها در رسیدگی به پروندههای خاص، به دلایلی که در این مجال قابل طرح نیست از مسیر اصلی خود منحرف شده است!

طرفه آنکه؛ نظر به موقعیت و جایگاهی که دوتن از این متهمین بناحق در داخل نظام و برخی محافل سیاسی برای خود کسب کردهاند، بررسی دارائیهای این سه و وابستگان درجه یک آنان قبل و بعد از اجرای این پروژه و رسیدگی دقیق به پرونده اتهامی و روشن شدن عملکرد و ماهیت واقعی آنان برای مسئولان نظام و تصفیه ساختار سیاسی از وجود آنها یک ضرورت است و همین امر ایجاب می کند که بادستور آن مقام محترم، ضمن خلع ید آنها از مجتمع مسکونی و جلوگیری از استمرار اطاله دادرسی، پرونده موصوف با دقت و قاطعیت تمام در یکی از شعب مستقل؛ عاجلانه و عادلانه مورد رسیدگی واقع تا بیش از این اسباب تشجیع متهمین و تضییع حقوق شکات و موکلین و دهها نفر دیگر و ناامیدی از اجرای عدالت فراهم نگردد. بدیهیست که درصورت انکار متهمین، اسامی آنان همراه با صورتجلسه 87 نفر، شهادت افراد مورد وثوق در مورد عملکرد آنان و کلیه اسناد و مدارکی که بیانگر تخلفات و سوءاستفاده های فراوان آنهاست، در اختیار رسانههای مستقل و مردمی قرار خواهد گرفت تا وجدان و افکار عمومی درباره آنان قضاوت کند.

به امید تسریع در اجرای دقیق عدالت 

وکیل شکات پرونده: اکبر اعلمی


 

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار