• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:54 1394/2/7


رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران عنوان کرد:

اصلاحات سلیقه‌ای منجر به تغییر ساخت و ساز نمی شود

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: با اعمال تغییرات و اصلاحات سلیقه‌ای برخی مدیران در صورت تصویب اصلاحیه قانون، تغییری در روند ساخت و ساز مشاهده نمی‌شد.

اصلاحات سلیقه‌ای منجر به تغییر ساخت و ساز نمی شود

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: با اعمال تغییرات و اصلاحات سلیقه‌ای برخی مدیران در صورت تصویب اصلاحیه قانون، تغییری در روند ساخت و ساز مشاهده نمی‌شد.

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، مهدی موذن درخصوص رد کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: با توجه به دفاعیات خوبی که در جلسات گردهمایی مسئولان تشکل‌ها با محوریت سازمان نظام کاردانی ساختمان برگزار شد و حضور تاثیرگذاری که در جلسات کمیسیون عمران مجلس، همچنین مکاتباتی که طی بررسی و رایزنی در طول دو سال انجام شد، می‌توان این خبر را موفقیت بزرگی برای تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان نظام کاردانی ساختمان دانست.

وی با اشاره به اینکه تغییرات پیشنهادی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمدتا زاییده تفکرات سازمان نظام مهندسی ساختمان است، افزود: اگر اصلاحات در جهت ارتقای صنعت ساختمان و با هدف تعالی حرفه ای فعالان این حوزه صورت می‌گرفت قطعا مخالفتی وجود نداشت، اما متاسفانه با اعمال تغییرات و اصلاحات سلیقه‌ای برخی مدیران در صورت تصویب اصلاحیه قانون، سازمان نظام کاردانی تحت سیطره سازمان نظام مهندسی قرار می‌گرفت و تغییری در روند ساخت و ساز مشاهده نمی‌شد.

به اعتقاد موذن قانون نظام مهندسی دو بال دارد که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی و دیگری سازمان نظام کاردانی خواهد بود. بنابراین آبادانی کشور نیازمند این است که این دو بال با هم و همراستا فعالیت کنند تا این صنعت اوج گرفته، به پویایی و پیشرفت نزدیک شده و گامی موثر برای رسیدن به توسعه پایدار باشد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار