هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1394/02/07 رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران عنوان کرد:

اصلاحات سلیقه‌ای منجر به تغییر ساخت و ساز نمی شود

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: با اعمال تغییرات و اصلاحات سلیقه‌ای برخی مدیران در صورت تصویب اصلاحیه قانون، تغییری در روند ساخت و ساز مشاهده نمی‌شد.


اصلاحات سلیقه‌ای منجر به تغییر ساخت و ساز نمی شود

رییس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: با اعمال تغییرات و اصلاحات سلیقه‌ای برخی مدیران در صورت تصویب اصلاحیه قانون، تغییری در روند ساخت و ساز مشاهده نمی‌شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، مهدی موذن درخصوص رد کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گفت: با توجه به دفاعیات خوبی که در جلسات گردهمایی مسئولان تشکل‌ها با محوریت سازمان نظام کاردانی ساختمان برگزار شد و حضور تاثیرگذاری که در جلسات کمیسیون عمران مجلس، همچنین مکاتباتی که طی بررسی و رایزنی در طول دو سال انجام شد، می‌توان این خبر را موفقیت بزرگی برای تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان نظام کاردانی ساختمان دانست. وی با اشاره به اینکه تغییرات پیشنهادی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان عمدتا زاییده تفکرات سازمان نظام مهندسی ساختمان است، افزود: اگر اصلاحات در جهت ارتقای صنعت ساختمان و با هدف تعالی حرفه ای فعالان این حوزه صورت می‌گرفت قطعا مخالفتی وجود نداشت، اما متاسفانه با اعمال تغییرات و اصلاحات سلیقه‌ای برخی مدیران در صورت تصویب اصلاحیه قانون، سازمان نظام کاردانی تحت سیطره سازمان نظام مهندسی قرار می‌گرفت و تغییری در روند ساخت و ساز مشاهده نمی‌شد. به اعتقاد موذن قانون نظام مهندسی دو بال دارد که یکی از آنها سازمان نظام مهندسی و دیگری سازمان نظام کاردانی خواهد بود. بنابراین آبادانی کشور نیازمند این است که این دو بال با هم و همراستا فعالیت کنند تا این صنعت اوج گرفته، به پویایی و پیشرفت نزدیک شده و گامی موثر برای رسیدن به توسعه پایدار باشد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه