هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1394/02/03

۱۰۸ کتیبه با ارزش ایران از آمریکا بازگردانده شد

108 کتیبه تاریخی با ارزش چغامیش توسط موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو به ایران باز گردانده شد.


۱۰۸ کتیبه با ارزش ایران از آمریکا بازگردانده شد

این کتیبه ها از سوی دانشگاه شیکاگو ابتدا از آمریکا به آلمان منتقل و از آنجا با پرواز لوفتانزا به ایران بازگردانده شد. در سال 1316 حفاری های مشترکی بین ایران و موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو در تپه های چغامیش انجام شد و 264 کتیبه با ارزش (گل نوشته) کشف شد که از این مجموعه تعدادی کتیبه برای مطالعه به این موسسه امانت داده و مقرر شد پس از انجام مطالعات به ایران بازگردانده شود اما بخشی از این کتیبه ها به ایران بازگردانده و بخشی نیز در اختیار این موسسه باقی ماند. تپه چغامیش که در دزفول واقع شده شهری از دوران پیش از اختراع خط است و قدمت آن به حدود 34 قرن پیش از میلاد می رسد. چغامیش را باید نخستین منظقه در ایران دانست که خط و کتاب، در آنجا پیدا شده است. بر اساس این گزارش، تعدادی از این کتیبه ها تا قبل از انقلاب به ایران بازگردانده شد اما بخش با ارزش تر این کتیبه ها در آمریکا باقی ماند و دانشگاه شیکاگو این کتیبه ها را بازنگرداند. اوایل دهه 60 و پس از بازگردانده نشدن این کتیبه ها، ایران به این موضوع اعتراض کرد تا در نهایت در دادگاه لاهه، ادعای ایران برای بازگرداندن اشیاء تاریخی و دریافت غرامت مطرح و مورد پذیرش واقع می شود. از این مدت تاکنون دانشگاه شیکاگو اعلام نکرده که این کتیبه ها را بازنمی گرداند و همواره وعده بازگرداندن این کتیبه ها اعلام می شد. با توجه به این که این کتیبه ها توسط دانشگاه شیکاگو به آمریکا برده شده بود به تبع، این دانشگاه، باید برای بازگرداندن کتیبه ها به ایران اقدام و تمامی هزینه های این مهم را پرداخت می کرد که پس از رایزنی های فراوان، این کتیبه های با ارزش، از طریق پروازی به فرودگاه امام خمینی (ره ) آمد. بخش حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی در سه دهه اخیر تلاش زیادی برای بازگرداندن این اشیاء به کار گرفتند تا در نهایت این اشیاء به ایران بازگردانده شد. قرار است این کتیبه ها در موزه ملی ایران نگه داری شود و در اولین فرصت، در نمایشگاهی اختصاصی در معرض دید عموم قرار گیرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه