هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1394/01/29 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

زمین مورد نیاز ۲۰ هزار مسکن اجتماعی تامین شد

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه با بیان این‌که در سال اول ۲۰ هزار مسکن اجتماعی برای گروه‌های هدف ساخته می‌شود، گفت: زمین مورد نیاز این واحدها تامین شده و واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری خواهد بود و هم ملکی.


زمین مورد نیاز  ۲۰ هزار مسکن اجتماعی تامین شد

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه با بیان این‌که در سال اول ۲۰ هزار مسکن اجتماعی برای گروه‌های هدف ساخته می‌شود، گفت: زمین مورد نیاز این واحدها تامین شده و واحدهای طرح مسکن اجتماعی هم استیجاری خواهد بود و هم ملکی. حامد مظاهریان با بیان این‌که با آغاز ساخت مسکن اجتماعی در سال اول 20 هزار واحد به نتیجه می‌رسد، تصریح کرد: سال بعد میزان ساخت و ساز جبران می‌شود، چراکه مقدمات شروع ساخت مسکن اجتماعی (انتخاب زمین و ...) زمانبر است.وی اظهار کرد: بر اساس برنامه سالانه 125 هزار مسکن اجتماعی و در طول 6 سال 750 هزار مسکن ساخته می‌شود. معاون امور مسکن و ساختمان یادآور شد: گروه‌های هدف قابل شناسایی توسط وزارت تعاون مشخص می‌شود و زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن اجتماعی نیز از سوی وزارت راه تامین خواهد کرد. مظاهریان با بیان این‌که مسکن اجتماعی ترکیبی از واحدهای استیجاری و ملکی است، افزود: مفهوم این مسکن‌ها بیشتر استیجاری است و در طرح کلی هم شامل استیجاری است هم ملکی. واحدهای 20 هزار مسکن اجتماعی نیز ترکیبی از این دو خواهد بود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه