هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1394/01/26

مسئول جدید روابط عمومی نظام مهندسی کشور منصوب شد

سعید الله بداشتی با حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد


 مسئول جدید روابط عمومی نظام مهندسی کشور منصوب شد

سعید الله بداشتی با حکم رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب شد . به گزارش پیام ساختمان، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور: مهندس اکبر ترکان در حکمی آقای سعید اله بداشتی را به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد . متن این حکم به شرح ذیل می باشد : بسمه تعالی جناب آقای سعید اله بداشتی سلام علیکم احتراما ، با توجه به اهمیت حوزه ارتباطات و رسانه و نقش بلامنازع روابط عمومی در پیشبرد اهداف سازمانی و با عنایت به سوابق جنابعالی در این امر ،به موجب این ابلاغ شما را به عنوان مسئول روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب می نمایم . امید است با توکل و استعانت از پروردگار متعال در پیشبرد امور محوله موفق و مؤید باشید.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه