هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1394/01/25 رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:

تولید مسکن تابع تورم است و نه سرمایه!

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در رونق ساخت و ساز، تورم معیار است و تولید تابع مقرره سود و سرمایه نیست.


تولید مسکن تابع تورم است و نه سرمایه!

رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: در رونق ساخت و ساز، تورم معیار است و تولید تابع مقرره سود و سرمایه نیست. سید محمد غرضی در گفتگو با پیام ساختمان گفت: تولید اصلا در ایران تابع مقرره سود نیست چون هیچ تولیدی در ایران سود نمی دهد؛ مگر این که کسی پول ارزان قیمتی از دولت بگیرد، مثلا با 15 درصد سود در حالی که سود در بازار 30 تا 40 درصد است، بعد بخشی از آن را در بازار بفروشد و مقداری از آن را هم صرف تولید کند. وی در خصوص تاثیر کاهش سود در نظام بانکی گفت: اگر سود بهره بانکی به اندازه ای کم شود که از تورم موجود پایین تر باشد مردم تشویق خواهند شد تا سرمایه شان را از بانک خارج کرده و در بازارهای دیگر به کار بگیرند ولی اگر این کاهش جزئی و فقط کمی کمتر از تورم باشد این اتفاق نمی افتد چرا که در بانک استعداد رد و بدل شدن پول زیاد است ولی در دیگر معاملات استعداد سریع رد و بدل شدن پول کم تر است. مهندس غرضی با تاکید بر این که «معیار، تورم حاکم است»، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: اگر تورم 14 درصد باشد و سود بانکی دو دهم درصد بالاتر از آن تعیین شود اتفاقی نمی افتد ولی اگر سود بانکی زیر 13 درصد باشد عده زیادی تشویق می شوند تا پولشان را از بانک خارج کنند. وی در خصوص تاثیر نقدینگی بر صنعت ساختمان گفت: تجربه 50 سال اخیر نشان می دهد هر وقت دولت به صنعت ساختمان نقدینگی تزریق کرده و حجم آن زیاد شده، صنعت ساختمان هم فعال شده و اگر تزریقی از ناحیه دولت نبوده تحرکی هم پیدا نشده است. غرضی افزود: حتی بساز و بفروشها هم می دانند که اگر دولت به صنعت ساختمان پول تزریق نکند تولیدشان متوقف می شود، مثل شرایط فعلی که می بینیم چه قدر ساختمان ساخته شده وجود دارد و با قیمت های پایین هم به فروش می رسند ولی کسی توان خرید را ندارد. وی افزود: در 50 سال اخیر حدود 7 یا 8 بار دولت ها به صنعت ساختمان پول تزریق کردند که آخرین آن دولتهای نهم و دهم بودند که مبالغ هنگفتی از نقدینگی کشور را به این بخش آوردند و نتیجه این شد که ساخت و ساز به شدت رونق گرفت و زمین هم به شدت گران شد. رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: اما رونق صنعت ساختمان در دولت نهم و دهم، آن قدر هزینه ها را بالا برد که کمک دولت برای خانه دار شدن فقرا را خنثی کرد، البته به کسانی که در طرح مسکن مهر ثبت نام کرده بودند قدری کمک شد ولی به ضرر بخش وسیع تری که شامل این طرح نبودند تمام شد. یعنی زمین و ساختمان گران شد و اجاره ها بالا رفت و تمام سرمایه ملی هدر شد. وی با تاکید مجدد بر این که اگر سود بانکی کمتر از متوسط تورم سالیانه باشد صاحبان پول در بانکها وسوسه می شوند و قطعا کسانی که امکانات بهتری برای حفظ ارزش پولشان دارند آنها را از بانک خارج می کنند گفت: اصلا ساخت و ساز تابع بازار تورم است و نه تابع سرمایه.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه