1393/12/25 پرونده دستمزد ۹۴ بسته شد

جدول کامل مزایای جدید کارگران

شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.

جدول کامل مزایای جدید کارگران

شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴(ارقام به تومان) حداقل دستمزد ماهیانه۷۱۲۴۲۵حق مسکن ماهیانه۴۰۰۰۰حق بن نقدی (خواروبار)۱۱۰۰۰۰حق اولاد- یک فرزند۷۱۲۴۲حق اولاد- دو فرزند۱۴۲۴۸۵حق سنوات روزانه۱۰۰۰حداقل مزد روزانه۲۳۷۴۷مجموع دریافتی افراد مجرد۸۹۲۴۳۰مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند۹۶۳۶۷۱مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند۱۰۳۴۹۱۲

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه