هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اقتصاد مسکن 1393/12/21

قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور ابلاغ شد

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.


قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور ابلاغ شد

دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در اجرای اصل یکصدو بیست‌وسه قانون اساسی با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد. قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12 بهمن‌ماه 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 بهمن‌ماه 1393 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در شرح کلمه کاداستر و بعضی از اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون ، در ماده یک، معنی و مفهوم آن کلمات آورده شده که تعدادی از آنها به شرح زیر است: 1- حدنگار (کاداستر): فهرست مرتب‌شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ‌مقیاس اضافه‌شده است. 2- حدنگاری (عملیات کاداستر): مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن است. 3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر) کشور و سامانه اطلاعات رایانه‌ای مکان محوری است که کلیه اطلاعات حدنگاری ازجمله اطلاعات نقشه‌ها و اسناد مالکیت حد نگار و سایر اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی کلیه املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود. 4- نقشه حدنگار: نقشه‌ای است که بر اساس حدنگاری تهیه می‌شود. 5-سند مالکیت حدنگار: سند مالکیتی است که بر اساس حدنگاری و تحت نظام جامع تهیه می‌شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه