1393/12/19 معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

برنامه ریزی برای جذب جمعیت کشور به منطقه نوار ساحلی جنوب

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مزیت های منطقه نوار ساحلی جنوب فرصتی است که با برنامه ریزی می توان جمعیت را به آنجا برد اما مردم را باید با مزیت و اشتغال به آن جا ببریم .

برنامه ریزی برای جذب جمعیت کشور به منطقه نوار ساحلی جنوب

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مزیت های منطقه نوار ساحلی جنوب فرصتی است که با برنامه ریزی می توان جمعیت را به آنجا برد اما مردم را باید با مزیت و اشتغال به آن جا ببریم . به گزارش پیام ساختمان، معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در نخستین همایش جایگاه مسکن در طرح های توسعه شهری گفت: هرچند تامین مسکن 4 دهک جامعه از تعهدات ماست ، اما تلاش برای سیاست گذاری تامین مسکن 6 دهک باقیمانده نیز از سیاست های وزارت راه و شهرسازی است. پیروز حناچی افزود: به دلیل اینکه اساساً شهرسازی را کسانی اجرا کرده اند که وظیفه قانونیشان نبوده است، با مشکل مواجه شده ایم . وی گفت: برنامه ای تهیه شده که دورنمای نیاز مسکن را ارائه می دهد و از طرفی وضع کنونی شهرها نیز رصد می شود و برای این شهرها نیز طرح تهیه خواهد شد. دکتر حناچی گفت: در همه کلان شهرهای کشور با مشکل تمرکز مواجه ایم و با این شرایط نیز مدیریت شهری این شهرها تقاضای تراکم می کنند. این بی انضباطی علاوه در کلان شهرها در شهرهای میانی ما هم وجود دارد . وی گفت: براساس سیاست های مدیریت شهری شیوه اداره امور شهری زمینه ساز تراکم است اما به نظر می رسد نسبت به این آشفتگی و بی نظمی مسئولیت کم است. حناچی با بیان این که سازمان مدیریت و برنامه ریزی طرح آمایش سرزمین را تهیه می کند افزود: در مطالعات آمایش سرزمین به عنوان سند بالادست، کشور به 9 منطقه تقسیم بندی و مناطقی از کشور برای سرمایه گذاری پیش بینی شده است. حناچی گفت : در کنار این نگاه جامع به طرح مسکن، طرح جامع حمل و نقل هم طراحی شده است . وی افزود : در طرح کاربری ملی نیز بازبینی در شهرها انجام می شود و مشکل کم آبی که کلان شهرها با آن مواجه هستند بررسی می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت : مزیت های منطقه نوار ساحلی جنوب فرصتی است که با برنامه ریزی می توان جمعیت را به آنجا برد اما مردم را باید با مزیت و اشتغال به آن جا ببریم . وی گفت : در این همایش مشاوران جمع شده اند تا طرح جامع مسکن را بررسی کنند . حناچی با اشاره به مداخلات دولت در ساخت و ساز مسکن مهر گفت: حدود 50 هزار میلیارد تومان در دوره ای کوتاه به این بخش تزریق شد و اصلی ترین چالش آن نداشتن ارتباط آن با شهرسازی است. وی افزود: برای ورود به چنین حجمی از مسکن باید برنامه ریزی می شد و این می توانست یک فرصت باشد و تمام تلاش ما این است که به تهدید تبدیل نشود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه