هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1393/12/12 در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای شهر صورت گرفت

بررسی بودجه سازمان ها و شرکت ها

به دنبال ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران امروز در شورا بررسی شد.


بررسی بودجه سازمان ها و شرکت ها

به دنبال ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران، لایحه بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران امروز در شورا بررسی شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، در صد وسی‌ وهفتمین جلسه علنی چهارمین دوره شورای شهر تهران بودجه ۲۲ سازمان و ۲۰ شرکت‌ها ‌وابسته به شهرداری تهران در سال ۹۴ بالغ بر ۱۰۱ هزار و ۱۷۹ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال است. رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ماده واحده بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها گفت: بودجه سازمان‌های وابسته ۳۷ هزار و ۴۹۸ میلیارد و ۶۰ میلیون و ۹۲۰ هزار ریال؛ و بودجه شرکت‌های وابسته ۶۳ هزار و ۶۸۱ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال است. علیرضا دبیر گفت: مبالغ دو بار منظور شده تحت عناوین کمک؛ حق کارگزاری پروژه‌ها و فعالیت‌های واگذار شده به سازمان‌ها و شرکت‌ها به ترتیب ۲۶ هزار و ۱۰۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال برای سازمان‌ها و مبلغ ۴۰ هزار و ۸۳۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برای شرکت‌ها است. جمع این مبالغ را ۶۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد و ۳۴۹ میلیون ریال است. وی در خصوص تبصره‌های بودجه شرکت‌ها و سازمان‌ها گفت: بر اساس تبصره یک شهرداری تهران موظف است بودجه مصوب سال ۹۴ سازمان‌ها و شرکت‌های منظور شده در این ماده واحده مفاد تبصره‌های آن را حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۹۳ به سازمان‌ها و شرکت‌های ذیربط به منظور اجرا ابلاغ کند. سازمان‌ها و شرکت‌ها موظف هستند تمامی پرداخت‌ها و فعالیت‌های خود را در چارچوب اعتبارات مصوب به انجام برسانند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تبصره دوم توضیح داد: شهرداری تهران موظف است بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ مصوبه برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تعدیل کارکنان خود تا ۴ درصد از نیروی انسانی شاغل غیرکار‌شناسی را در طول سال ۹۴ اقدام کند و همچنین به کار گیری نیروی انسانی جدید تحت هر عنوان مازاد بر سقف تعیین شده در مفاد تبصره ۲ صدرالذکر در حیطه وظایف هیات مدیره و مدیران عامل سازمان‌ها و شرکت‌ها نبوده و هر گونه پرداخت در این خصوص ممنوع است و صرفا با مجوز شهردار تهران (معاونت توسعه منابع انسانی) امکان پذیر خواهد بود. دبیر ادامه داد: بر اساس تبصره سوم و چهارم رعایت بند ز تبصره ۱۷ بودجه مصوب سال جاری شهرداری تهران برای کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها الزامی است. همچنین شهرداری تهران (سازمان‌ها و شرکت‌ها) ‌موظف هستند به منظور جلوگیری از پرداخت‌های اضافی با رعایت تبصره بیست و چهارم بودجه سال ۹۴ شهرداری تهران قدرالسهم کارمزد (بالاسری) خود را به نحوی تعیین نمایند که مازاد درآمد نسبت به هزینه در حساب‌های سازمان و یا شرکت حاصل نشود. به گفته دبیر بر اساس تبصره پنجم شهرداری تهران موظف است معادل ۲۴۳۰ میلیارد از ردیف به شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۱۰۲۷۳ تحت عنوان احداث و توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری را به منظور تامین کسری هزینه‌های بهره برداری مترو به ردیف شماره طبقه بندی ۲۰۱۰۲۰۱ تحت عنوان کمک به بهره برداری مترو تخصیص داده و در اصلاحیه بودجه سال ۹۴ ارائه نماید. شهرداری تهران مکلف است رقم فوق را در حساب‌های فی مابین بدهی دولت به شرکت بهره برداری مترو تهران منظور کند. وی با اشاره به اینکه شرکت بهره برداری مترو حدود 70 میلیارد تومان برای اورهال و ۲۷۴ میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری در سال ۹۴ نیاز دارد؛ خاطر نشان کرد: بر اساس قانون معادل این مبلغ ۲۷۰ میلیاردی باید توسط دولت به بهره برداری مترو کمک کند اما احتمال اینکه دولت مثل سنوات قبل کمک نکند وجود دارد. بر این اساس در این تبصره اجازه دادیم به شرکت بهره برداری مترو که در کمیته تخصیص این بودجه را دریافت کند تا در پرداخت حقوق و دستمزد مشکلی نداشته باشد. یکی دیگر از تبصره‌های بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها در خصوص شرکت سرمایه گذاری شهر بود. دبیر در این باره گفت: با هدف متمرکز کردن فعالیت‌های بازرگانی مجموعه شهرداری تهران و ایجاد بانک اطلاعات و ضرورت صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به خرید خارجی؛ کلیه مناطق شهرداری و معاونت‌ها؛ سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه که کارت بازرگانی ندارند موظف هستندکلیه خریدهای خارجی خود را از طریق شرکت سرمایه گذاری شهر انجام دهند. وی ادامه داد: بر اساس تبصره هفتم شرکت شهروند و شرکت همشهری موظف هستند از محل درآمدهای خود معادل ۸۰ درصد از سود حاصله را به حساب درآمد عمومی شهرداری تهران واریز کنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه