1393/11/28

تجمع معترضان مسکن مهر پرند مقابل مجلس

جمعی از مالکان مسکن مهر پرند در اعتراض به افزایش مبلغ قراردادشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

تجمع معترضان مسکن مهر پرند مقابل مجلس

جمعی از مالکان مسکن مهر پرند در اعتراض به افزایش مبلغ قراردادشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش پیام ساختمان، حدود 100 نفر از مالکان مسکن مهر پرند با در دست داشتن برگه‌های قراردادشان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی نمایندگان به این مسأله شدند. به گفته این معترضان، مبلغ قرارداد شرکت‌های کیسون، هسا و کوزو (شرکت‌های پیمانکار داخلی و ترکیه‌ای ساخت مسکن مهر) به دو برابر افزایش یافته است و تا زمانی که مبالغ اضافه واریز نشود مسکن مهر تحویل نخواهد شد. نماینده معترضان مسکن مهر پرند نیز با جمع‌آوری قراردادهای افراد تجمع کننده خواستار انتقال کل قراردادها به نمایندگان مجلس برای رسیدگی شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه