print
1393/11/28 رئیس سابق شورای شهر تهران :

کسب در آمد از ساخت و سازهای تجاری ادامه دارد

رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری در حوزه ساخت و سازها گفت: با این وجود ما شاهد کسب در آمد در حوزه های دیگر از جمله ساخت و سازهای تجاری هستیم

کسب در آمد از ساخت و سازهای تجاری ادامه دارد

رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به کاهش درآمدهای شهرداری در حوزه ساخت و سازها گفت: با این وجود ما شاهد کسب در آمد در حوزه های دیگر از جمله ساخت و سازهای تجاری هستیم. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، احمد مسجد جامعی صبح امروز در جریان یکصدو سی وسومین جلسه شورا با اشاره به ساخت وساز در بوستان ها افزود: به عنوان مثال بناست در بوستان ولایت مرکز تجارت جهانی ساخته شود، این در حالی است که اگر قرار است در فضای باز بوستان ساخت و ساز انجام شود بهتر بود که به صورت پادگان و فرودگاه قلعه مرغی باقی می ماند. وی در ادامه گفت: نمونه چنین ساخت و سازهایی را در پادگان های دیگر شهر هم شاهد هستیم، اگر در پادگان ها قرار است ساخت و ساز انجام شود همان بهتر که پادگان باقی بمانند. وی هشدار داد: تملک پادگان ها با هدف حفظ فضاهای شهری باز برای تنفس شهر است نه آنکه مراکز تجاری در آنها ایجاد شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه