print
1393/11/28 در یکصدو سی و سومین جلسه شورا

کلیات لایحه بودجه سال 94 شهرداری تهران تصویب شد

در یکصد و سی و سومین جلسه شورای شهر تهران کلیات لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به تصویب رسید و قرار شد اعضاء در جلسات بعدی جزئیات بودجه را مورد بررسی قرار دهند

کلیات لایحه بودجه سال 94 شهرداری تهران تصویب شد

در یکصد و سی و سومین جلسه شورای شهر تهران کلیات لایحه بودجه ۹۴ شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به تصویب رسید و قرار شد اعضاء در جلسات بعدی جزئیات بودجه را مورد بررسی قرار دهند. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان به نقل از مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ در ساعات پایانی یکصد و سی و سومین جلسه شورای شهر تهران، کلیات لایحه بودجه سال 94 شهرداری تهران، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن به تصویب اعضای شورای شهر رسید. شایان ذکر است در این جلسه اعضاء تاکید کردند که در جلسات بعدی شورا، جزئیات لایحه بودجه 94 را مورد بررسی قرار خواهند داد. ماده واحده بودجه سال 94 شهرداری تهران به شرح ذیل است: بودجه عمومی شهرداری تهران در سال 94 (مناطق، واحدهای ستادی و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ) از حیث منابع اعتبار شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی اعم از نقد و غیر نقد بالغ بر 174 هزار و 460 میلیارد ریال و از حیث مصارف شامل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی بالغ بر 174 هزار و 460 میلیارد ریال مشتمل بر: الف- اعتبارات هزینه‌ای: 51 هزار و 549 میلیارد و 168 میلیون و 750 هزار ریال به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای: 88 هزار و 776 میلیارد و 831 میلیون و 250 هزار ریال، ج- اعتبارات تملک دارایی‌های مالی: 34 هزار و 274 میلیارد ریال. شهرداری تهران مجاز است حداکثر تا سقف 45 درصد از منابع بودجه سال جاری را به صورت غیرنقدی صرف کنند. همچنین صلاحی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با رد اظهارات یکی از اعضای شورای شهر مبنی برغیرقانونی بودن عدم حضور قالیباف در جلسه که از روی متن قانون شورای شهر قرائت می کرد گفت: این اظهارات درست نیست و در صورت صلاحدید می‌توان از مجلس استفساریه گرفت.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه