1393/11/15 در روزهای 6 و 7 اسفندماه در شیراز؛

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان برگزار می شود

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در روزهای 6 و 7 اسفندماه سال جاری در شهر شیراز برگزار می شود.

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان برگزار می شود

ششمین همایش مقررات ملی ساختمان در روزهای 6 و 7 اسفندماه سال جاری در شهر شیراز برگزار می شود. به گزارش پیام ساختمان، دبیرخانه دائمی همایش مقررات ملی ساختمان با همکاری دفتر امور مقررات ملی ساختمان و با هم اندیشی صاحب نظران و پیشکسوتان صنعت ساختمان و نیز سازمان ها و ارگان های ذیربط، ششمین همایش را با حضور بیش از هزار نفر از استادان، مهندسان و مسئولان عرصه ساخت و ساز کشور برای تاریخ های 6 و 7 اسفند ماه سال جاری برنامه ریزی نموده است. بر اساس این گزارش از مهر ماه سال جاری تاکنون کارگروه آموزش و پژوهش اقدام به برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران، اساتید برجسته، پژوهشگران و متخصصان در این زمینه نموده است که در طی آنها اهداف و محورهای همایش را تدوین و ساز و کار دریافت مقاله از طریق پایگاه همایش را ایجاد کرده است. اهداف ششمین همایش مقررات ملی ساختمان به نقل از دبیرخانه همایش بدین قرار است: · افزایش عمر مفید و ارتقای کیفیت بهره دهی ساختمان ها · کمک به تغییر رویکرد طراحان و سازندگان ساختمان به موضوع مراقبت و نگهداری از ساختمان · جلب مشارکت مراکز علمی و تجربی، متخصصان مرتبط با صنعت ساختمان و تشکل های مهندسی به منظور انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه توسعه و به کارگیری سیستم های کنترلی خاص در مراقبت و نگهداری از ساختمان · ایجاد ارتباط گسترده تر بین پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت ساخت و ساز · آسیب شناسی موانع اجرائی جهت تحقق مراقبت و نگهداری بهینه از ساختمان ها گفتنی است نشریه پیام ساختمان، به عنوان حامی رسانه ای ششمین همایش مقررات ملی ساختمان، در حال تهیه و تدوین ویژه نامه همایش مذکور بوده و خبرنگاران خود را نیز به این مراسم اعزام خواهد نمود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه