هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/11/07

بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران شد

بهمن عبدالهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران انتخاب شد.


بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون ایران شد

بهمن عبدالهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران انتخاب شد. به گزارش پیام ساختمان و به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون، در اولین جلسه هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران که با دستور جلسه انتخاب رئیس و نائب رئیس و دبیرکل تشکیل یافته بود، بهمن عبدالهی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق تعاون ایران انتخاب شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه