12:39 1393/11/7


راه‌های خروج ساخت و ساز از رکود

براي خروج از اين رکود تورمي بسته اي به مقامات مسئول داده ايم که اگر عملياتي شود، رونق را به صنعت ساختمان باز مي گرداند.

راه‌های خروج ساخت و ساز از رکود

صنعت ساختمان حال و روز خوشي ندارد. رکود سنگيني بر شهرها سايه افکنده و سازندهها تا بهبود وضعيت دست نگه داشتهاند چراکه هنوز ساختمانهاي قبليشان فروش نرفته و پولي براي ساخت وساز ندارند. خريداران هم به قول معروف« پولي در بساط» ندارند و از طرفي خبري از برنامههاي دولت و بانکها براي اعطاي تسهيلات نيست. در چنين شرايطي بسياري از سازندگان به اميد بهبود وضعيت دست نگه داشتهاند و به تبع آن شرکتهاي توليدي مصالح و لوازم ساختماني به دليل کاهش حجم ساخت و ساز دچار وضعيت بغرنجي شدهاند که در بسياري موارد منجر به ورشکستگي و تعديل نيروهاي شاغل در بنگاههاي توليدي شدهاست. پيام ساختمان به سراغ کارشناسان و صاحب نظران صنعت ساختمان رفته تا از آنها بپرسد در شرايط کنوني، راه نجات صنعت پيشران ساختمان از رکود چيست؟.

خروج از رکود باصادرات خدمات فني مهندسي

برخي از کارشناسان اعتقاد دارند اگر قرار است اقدامي از طرف دولت و بانکها براي خروج صنعت ساختمان از رکود تورمي صورت بگيرد، بايد تقاضا و توليد توامان مورد توجه قرار بگيرند. محمودي، مديرعامل يکي از شرکتهاي صنعتي ساز به خبرنگار پيام ساختمان گفت: خروج صنعت ساختمان از وضعيت رکود دو بُعد دارد؛ بُعد تقاضا و بُعد توليد. در بُعد تقاضا واضح است که قدرت خريد مردم براي تأمين مسکن کاهش يافته است؛ بنابراين بايد دولت و بانک مرکزي با وامهاي بلندمدت و ارزان توانايي خريد مردم را ارتقا دهند و در بُعد توليد هم دولت با اتخاذ سياستهايي مانند تأمين مواد اوليه توليدکنندگان مصالح ساختماني ميتواند اوضاع را بهبود ببخشد.

وي افزود: در کشورهاي همسايه مانند عراق و افغانستان ظرفيت بالايي وجود دارد و با توجه به قيمت بالاي ارز در کشور صادرات خدمات فني مهندسي توجيه پيدا ميکند. البته بايد دولت هم کمک کند اما متأسفانه آنقدر دردسرهاي صادرات زياد است که شرکتها ترجيح ميدهند در زمينه صادرات فعاليت نکنند.

محمودي ادامه داد: کشورهاي همسايه در حالي تمايل دارند از اجناس ايراني به عنوان کشور دوست و برادر استفاده کنند که بسياري از کشورها در آنجا فعاليت دارند. ضمن اينکه قيمت کالا و خدمات اين کشورها بسيار بالاست درصورتي که قيمت نهايي کالا و خدمات ما ارزانتر تمام ميشود. نکته مهم اينکه متأسفانه فرهنگ صادرات خدمات فني مهندسي ما ضعيف است. به عنوان مثال ارسال يک «پروپوزال» به کشورهاي همسايه دو ماه طول ميکشد درصورتي که شرکتهاي چيني يک روزه اين کار را انجام ميدهند.

استارت ساخت و ساز با صندوقهاي زمين و ساختمان

اگر چه در شرايطي که ساخت و سازها تنزل پيدا کرده و توليد کنندگان بازاري براي فروش محصولاتشان ندارند، صادرات خدمات فني مهندسي ميتواند شرکتهاي صنعت ساختمان را احيا کند اما برخي از کارشناسان همچون جعفر قرائتي ستوده، عضو انجمن شرکتهاي ساختماني اعتقاد دارد در شرايط حاضر صادرات شدني نيست. وي به خبرنگار پيام ساختمان گفت: بايد طرح جامعي تدوين شود. ما در بحث صادرات خدمات فني مهندسي مشکل داريم چون نميتوانيم به دليل تحريمها پولمان را پس بگيريم. حتي کسي که در خارج از کشور زندگي ميکند وقتي فعاليت اقتصادي انجام ميدهد، حسابش با مشکل مواجه ميشود.

قرائتي ستوده با اشاره به اينکه صندوقهاي زمين و ساختمان يکي از راههايي است که با جمع کردن سرمايههاي اندک مردم و واردکردن آن به ساخت وساز ميتواند باعث رونق صنعت ساختمان و ايجاد تحول شود، ادامه داد: فعاليت اين صندوقها مشارکت واقعي است چراکه هم شرکتها رونق پيدا ميکنند و هم مردم صاحب خانه ميشوند. البته بايد کنترل لازم روي اين صندوقها وجود داشته باشد. مثلا شهرداري در دادن مجوز ساخت وساز دقت کرده و قبل از صدور مجوز نيازهاي هر منطقه را بررسي کند. الآن در برخي مناطق مسکن مهر ساخته شده که اصلا متقاضي ندارد.

ليزينگ مسکن؛ پيشنهاد انبوهسازان

در کنار نظر کارشناسان براي خروج از رکود انبوهسازان معتقدند ليزينگ مسکنهاي ساخته شده توسط سازندههاي داراي صلاحيت ميتواند علاوه بر افزايش قدرت خريد خريدار، زمينه را براي ساخت و سازهاي جديد فراهم کند. مجيد نيک نژاد، عضو کانون سراسري انبوهسازان، با بيان اينکه نبود نقدينگي باعث شده تا واحدهاي ساخته شده خريدار نداشته باشند، به پيام ساختمان گفت: تحريک تقاضا از طرق مختلف مانند وام بانکي و ليزينگ ميتواند صورت گيرد. وي افزود: بحثهايي مانند وام 80 ميليون توماني مطرح شد که متأسفانه يک سري افراد با اظهارنظرهاي غير کارشناسي، اين نوع وام را تورم زادانستند و آن را رد کردند. به هرحال بايد قدرت خريد مردم به هر طريق ممکن افزايش يابد تا بتوانند سرپناهي خريداري کنند. بنده در عجبم که چرا اين مسئولان در مورد رکود ساخت وساز و اقتصاد اظهارنظر نميکنند؟.

عضو هيئت مديره کانون سراسري انبوهسازان خاطرنشان کرد: ما براي خروج از اين رکود تورمي بستهاي به مقامات مسئول دادهايم که اگر عملياتي شود، رونق را به صنعت ساختمان باز ميگرداند. يکي از مواردي که در اين بسته آمده ليزينگ توسط انبوهساز يا مالک است. در اين روش بنده واحدهايي که دارم را تا 70درصد ليزينگ ميکنم. بنابراين اگر قيمت واحد بنده يک ميليارد تومان است، 300 ميليون را نقد ميگيرم و 700 ميليون ديگر را با همکاري بانک ليزينگ ميکنم.

متن کامل این گزارش در نشریه شماره 202 پیام ساختمان به چاپ می‌ رسد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار